«Καμπανάκια» BIS για την παγκόσμια οικονομία - Η ανάπτυξη δεν γίνεται να βασιστεί μόνο στη νομισματική πολιτική

«Καμπανάκια» BIS για την παγκόσμια οικονομία - Η ανάπτυξη δεν γίνεται να βασιστεί μόνο στη νομισματική πολιτική
Πολλαπλά «καμπανάκια» από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών 
Πολλαπλά «καμπανάκια» από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών Μεταξύ άλλων, η BIS υπογραμμίζει ότι «η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να αποτελεί την κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης».
Παράλληλα, κάνει λόγο για «σαφή υπερθέρμανση» του ιδιωτικού τομέα σε ορισμένες χώρες.«Ίσως το πιο εμφανές σύμπτωμα ενδεχόμενης υπερθέρμανσης είναι η αξιοσημείωτη αύξηση της αγοράς δανείων με μόχλευση (σσ: δάνεια σε ήδη υπερχρεωμένες εταιρείες), η οποία έχει φτάσει τα 3 τρισεκ. δολάρια».
Επιπλέον, τα CLOs αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια, θυμίζοντας την απότομη άνοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Η Τράπεζα προειδοποιεί επίσης και για ένα ενδεχόμενο μπαράζ υποβαθμίσεων πιστοληπτικής ικανότητας κρατών και εταιρειών, που θα οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες στις διεθνείς αγορές.
Η BIS δεν παραλείπει να αναφερθεί και στις εταιρείες «ζόμπι», δηλαδή τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους από λειτουργικά κέρδη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Οι εν λόγω εταιρείες βλάπτουν την παραγωγικότητα, υπογραμμίζεται.
Την ίδια στιγμή, τα κέρδη των τραπεζών είναι «αδύναμα», καθώς, με βάση την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων, η μέση κερδοφορία των τραπεζών σε ορισμένες προηγμένες οικονομίες είναι σημαντικά χαμηλότερη από ό,τι στις αρχές της δεκαετίας του 2000.«Η χαμηλή κερδοφορία μπορεί επίσης να οδηγήσει σε εσφαλμένη κατανομή των πιστώσεων.
Λιγότερο κερδοφόρες τράπεζες είναι πιο πιθανό να δανείζουν σε επιχειρήσεις-ζόμπι, αποκλείοντας έτσι τη χρηματοδότηση νέων, πιο παραγωγικών εταιρειών».
«Η Ευρώπη και η Κίνα είναι οι δύο χώροι που χρειάζονται περισσότερο διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
Η Ιταλία, η Ελλάδα και η Γαλλία αποτελούν παραδείγματα.
Οι πολιτικές της ΕΚΤ και της ΕΕ δεν βοηθούν.
Μια διάλυση της Ευρωζώνης είναι πλέον πιθανή, για παράδειγμα από ένα ατύχημα με την Ιταλία.
Η Κίνα εξαρτάται υπερβολικά από τις κρατικές επιχειρήσεις και τη φούσκα στον κλάδο ακινήτων.
Οι εμπορικοί πόλεμοι του Donald Trump, οι έλεγχοι κεφαλαίου και η έλλειψη δικαιωμάτων ιδιοκτησίας συμβάλλουν στα προβλήματα. (…)
Οι εμπορικοί πόλεμοι του Donald Trump είναι τεράστιο αρνητικό», αναφέρει επίσης η Τράπεζα.www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS