Ιασώ: Κάτω του 5% το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς

Ιασώ: Κάτω του 5% το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς
Κάτω του 5% διαμορφώνεται το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς στην εταιρεία Ιασώ
Κατήλθε του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Ιασώ το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (1/7/2019).
Ειδικότερα, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ιασώ Ιδιωτική Γενική Μαιευτική – Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική - Διαγνωστικό - Θεραπευτικό και Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Ιασώ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 28.06.2019 γνωστοποίησης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα Πειραιώς»), ότι την 26/06/2019 το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία κατήλθε του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Ειδικότερα, ως αποτέλεσμα της συναλλαγής της 26/06/2019, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει πλέον συνολικά 5.248.129 δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία (εκ των οποίων άμεσα 3.252.330 και έμμεσα 1.995.799) και το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε 2,6624% άμεσα και 1,6338% έμμεσα, ήτοι συνολικό ποσοστό 4,2962% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS