Απώλειες λόγω αποκοπής μερίσματος για τα ΕΛΠΕ – Διαπραγματεύεται χωρίς το τελικό μέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή

Απώλειες λόγω αποκοπής μερίσματος για τα ΕΛΠΕ – Διαπραγματεύεται χωρίς το τελικό μέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή
Λόγω πώλησης της ΔΕΣΦΑ το μέρισμα για τη χρήση 2018 είναι αυξημένο με απόφαση της διοίκηση να επιστρέψει μέρος των εσόδων στους μετόχους των ΕΛΠΕ
Χωρίς το δικαίωμα στο τελικό μέρισμα ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 5,4% διαπραγματεύονται σήμερα οι μετοχές των ΕΛΠΕ.
Η μετοχή λίγο μετά το άνοιγμα του ΧΑ υποχωρεί 3% και βρίσκεται στα 8,98 ευρώ με όγκο 10 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση 2,7 δισ. ευρώ.
Ουσιαστικά η μετοχή χάνει 0,27 ευρώ ήτοι σημαντικά μικρότερο ποσό από αυτό που έχει «κόψει».
Υπενθυμίζεται ότι η εισηγμένη είχε δώσει προμέρισμα 0,25 ευρώ ανά μετοχή.
Τα ΕΛΠΕ είχαν δώσει το προμέρισμα στις 17 Δεκεμβρίου 2018 λόγω της πώλησης της ΔΕΣΦΑ, επιστρέφοντας με αυτόν τον τρόπο μέρος των εσόδων στους μετόχους.
Η συνολική απόδοση είναι 8,1% με βάση το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής.
Η μετοχή είχε κλείσει στη συνεδρίαση της Παρασκευής σε υψηλά 5,5 ετών.

www.bankingnews.grBREAKING NEWS