Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Yalco: Στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση για διάθεση κερδών

tags :
Yalco: Στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση για διάθεση κερδών
Στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Yalco
Η διάθεση κερδών χρήσης 2018 θα βρεθεί στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Yalco, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2019.
Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 28/06/2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» Εμπόριο- Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσεως» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.
Θέματα ημερησίας διάταξης:
1ο Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2018 – 31/12/2018.
2ο Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018.
3ο Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018.
4ο Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής της.
5ο Έγκριση αποφάσεων Πρακτικού Νο 1305/28/01/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου.
6ο Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
7ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
8ο Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017
9ο Λήψη απόφασης ονομαστικοποίησης των μετοχών της εταιρείας και προσαρμογή των σχετικών άρθρων του καταστατικού σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018.
10ο Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ 4 του Ν. 4548/2018.
11ο Λοιπές ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης