Καταπέλτης ο ΔΣΑ για τις κλήσεις - χωρίς κατηγορίες - των στελεχών της Πειραιώς - Ξεκάθαρες οι παραβιάσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Καταπέλτης ο ΔΣΑ για τις κλήσεις - χωρίς κατηγορίες - των στελεχών της Πειραιώς - Ξεκάθαρες οι παραβιάσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Οι φερόμενοι ως ύποπτοι κλήθηκαν με πανομοιότυπες κλήσεις χωρίς να αναφέρονται οι διερευνώμενες κατηγορίες ή να μνημονεύονται οι διατάξεις των αδικημάτων, για των οποίων την τέλεση διερευνώνται
Ως δικονομική ασυνέπεια εκ μέρους της Εισαγγελίας Διαφθοράς χαρακτηρίζουν τις κλήσεις ως... υπόπτων 50 περίπου πολιτών, στελεχών, πρώην και νυν, της Τράπεζας Πειραιώς, οι δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΔΣΑ, σύμφωνα με την έγγραφη αναφορά που κατέθεσαν πληρεξούσιοι δικηγόροι των κατηγορουμένων, οι φερόμενοι ως ύποπτοι κλήθηκαν με πανομοιότυπες κλήσεις χωρίς να αναφέρονται οι διερευνώμενες κατηγορίες ή να μνημονεύονται οι διατάξεις των αδικημάτων, για των οποίων την τέλεση διερευνώνται.
Πρόκειται για ξεκάθαρες παραβιάσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Οι διερευνώμενες κατηγορίες δεν τους γνωστοποιήθηκαν όταν οι φερόμενοι ως ύποπτοι ή οι συνήγοροι τους εμφανίστηκαν στην Εισαγγελία Διαφθοράς, αλλά μόνο κατόπιν πολλών διαμαρτυριών γνωστοποιήθηκαν προφορικά από τους τέσσερις Επικούρους Εισαγγελείς Διαφθοράς, όλως αορίστως και κατά μη προσωποποιημένο τρόπο, τα διερευνώμενα αδικήματα. Κυρίως, όμως, η χορηγηθείσα προθεσμία προς παροχή εγγράφων εξηγήσεων ορίσθηκε εντός των επομένων τριών εργασίμων ημερών, δηλ. την Τετάρτη 26.06.2019.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον ΔΣΑ, μέχρι σήμερα ουδείς έχει παραλάβει την ογκωδέστατη δικογραφία, αφού εκκρεμεί ακόμη η φωτοτυπική της αναπαραγωγή.
Τούτο καταδεικνύει ότι το χρονικό περιθώριο που δόθηκε είναι προδήλως ασφυκτικό και ανεπαρκές.
Απορρίφθηκαν δε, πάραυτα όλες οι αιτήσεις, προφορικές και έγγραφες, για παράταση της χορηγηθείσας προθεσμίας προς παροχή εγγράφων εξηγήσεων σε μία τόσο μεγάλη δικογραφία.
Ο ΔΣΑ, χωρίς -κατά πάγια αρχή- να παρεμβαίνει σε εκκρεμείς υποθέσεις, και χωρίς να λαμβάνει θέση επί του πραγματικού της συγκεκριμένης υποθέσεως, σημειώνει εμφαντικά ότι οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές οφείλουν, αυτονοήτως, να σέβονται:
α) το άρθρο 6 § 1 εδ. 1 της ΕΣΔΑ (Ν.Δ. 53/1974), που κατοχυρώνει και εγγυάται την πλήρη και αποτελεσματική δικαστική προστασία κάθε πολίτη, που καλείται ως ύποπτος ή κατηγορούμενος, και απαγορεύει την θέση πραγματικών ή νομικών εμποδίων, που δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε οποιοδήποτε δικαστικό λειτουργό ή δικαστήριο και την ακροάση απ’ αυτό.
β) το άρθρο 6 § 3 α, β της ΕΣΔΑ, που προβλέπει ότι ο κατηγορούμενος [και ο ύποπτος (αρθρ. 31 ΚΠοινΔ)] έχει δικαίωμα να πληροφορηθεί τις λεπτομέρειες, τη φύση και το λόγο της εναντίον του κατηγορίας και να του διατεθεί ο αναγκαίος χρόνος για την προετοιμασία της υπερασπίσεώς του.
γ) το άρθρο 25 του Συντάγματος, που καθιερώνει την αρχή της αναλογικότητος, η οποία τυγχάνει εφαρμογής και στο ποινικό δικονομικό δίκαιο, επιτάσσει δε, την παροχή επαρκούς χρόνου για την προετοιμασία του κατηγορουμένου ή υπόπτου σε μία τόσο ογκώδη δικογραφία.
δ) το άρθρο 99Α ΚΠΔ που ρητά κατοχυρώνει το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την κατηγορία και το δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας.
Μάλιστα, το άρθρο 244 του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που θα ισχύσει από 01.07.2019, πάντα τα ανωτέρω ρητά κατοχυρώνει.
Οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί οφείλουν να σέβονται τους ανωτέρω θεμελιώδεις κανόνες δικαίου και να συμβάλλουν εμπράκτως στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη.

Τι ανέφερε το www.bankingnews.gr από τις 24 Ιουνίου 2019

Δικαστικό πραξικόπημα με τα 50 στελέχη πρώην και νυν της τράπεζας Πειραιώς – Μια εφοριακός…αντέγραψε το πόρισμα

Την 1η Ιουλίου 2019 αλλάζει ο ποινικός κώδικας και τα τραπεζικά στελέχη δεν θα αντιμετωπίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι.
Συν τοις άλλοις με βάση τον νέο ποινικό κώδικα πρέπει να αποδεικνύεται η βλάβη και η ζημία του νομικού προσώπου ή τρίτων από τις πράξεις ή παραλείψεις των τραπεζικών στελεχών.
Με βάση τον νέο ποινικό κώδικα η υπόθεση του πορίσματος της Τράπεζας της Ελλάδος για την Πειραιώς δεν μπορεί να παραμείνει στην Εισαγγελία κατά της διαφθοράς αλλά θα πρέπει να πάει σε ανακριτή και να πάρει εφόσον προκύπτουν στοιχεία τον δρόμο της τακτικής δικαιοσύνης.
Η εισαγγελία διαφθοράς εδώ σχεδόν 18 μήνες κρατούσε την υπόθεση… θυμήθηκε να την επαναφέρει στο προσκήνιο μόλις μια εβδομάδα πριν αλλάξει ο ποινικός κώδικας.
Η υπόθεση του πορίσματος της ΤτΕ για την τράπεζα Πειραιώς και τον επιχειρηματία Λογοθέτη έχει αναλυθεί διεξοδικά από το bankingnews.
Είναι ο μόνος – στην κυριολεξία – επιχειρηματίας που επειδή συκοφαντήθηκε μέσω του πορίσματος διευθέτησε υποθέσεις 500 εκατ σε δάνεια και τα ελάχιστα που έχουν απομείνει εξυπηρετούνται κανονικά.
Η ΤτΕ επέδειξε μια εμμονή εμπλέκοντας πλήθος τραπεζικών στελεχών της παλαιάς διοίκησης της Πειραιώς καταλήγοντας σε ένα διάτρητο πόρισμα γενικών αναφορών χωρίς καμία πραγματική απόδειξη….αλλά με εικασίες.
Φθάνοντας στο σήμερα η εισαγγελία κατά της διαφθοράς στηρίχθηκε στο πόρισμα της ΤτΕ το οποίο επί της ουσίας είναι διάτρητο και σε μια εφοριακό στην οποία ανέθεσαν να γνωμοδοτήσει.
Στην εφοριακό δόθηκε χρόνος από τις 21 Μαίου έως τις 21 Ιουνίου 2019.
Το παράδοξο είναι ότι η γνωμοδότηση της εφοριακού δεν είναι τίποτε άλλο από επανάληψη του πορίσματος της ΤτΕ.
Πρόκειται για μια διαδικασία παρωδία.
Όμως δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα.
Η εισαγγελία ζητάει μέσα σε 48 ώρες 50 στελέχη της παλαιάς και νέας διοίκησης της Πειραιώς να καταθέσουν τα υπομνήματα τους τα οποία υπολογίζονται σε 25.000 σελίδες και η εισαγγελία θα διαβάσει τις 25.000 σελίδες σε 24 ώρες για να αποφασίσει εάν θα ασκήσει ή όχι ποινικές διώξεις.
Πραγματικός τραγέλαφος.
Η εισαγγελία έχει προβεί σε ένα μεγάλο ολίσθημα γιατί εδώ δεν τίθεται θέμα εάν παραβιάζεται ή όχι το γράμμα του νόμου αλλά η λογική.
Γιατί η εισαγγελία δεν ζήτησε τις απολογίες 2 ή 3 ή 4 μήνες νωρίτερα ώστε να υπάρχει ο χρόνος όλοι να απαντήσουν και να υπερασπιστούν τις θέσεις τους;
Οι πρακτικές αυτές της δικαιοσύνης δεν συνάδουν με το δημοκρατικό πολίτευμα όπου επιτρέπει στον κάθε πολίτη να υπερασπιστεί τον εαυτό του με αξιοπρέπεια.
Η δικαιοσύνη ποδοπατεί την αξιοπρέπεια των στοχοποιημένων 50 στελεχών της Πειραιώς και το ακόμη σημαντικότερο δείχνει ότι κινείται με απίστευτη προχειρότητα.
Πηγές σε νομικούς κύκλους αναφέρουν στο bankingnews ότι δεν υπάρχει άλλη φορά ανάλογο προηγούμενο.
Δεν αποκλείεται να υπάρξουν αντιδράσεις από νομικούς κύκλους για την όλη υπόθεση που ξεπερνάει κάθε λογική και ποδοπατεί τους κανόνες δικαίου και το κυριότερο καταστρατηγεί το δικαίωμα των πολιτών να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.
Προκαλούν θλίψη οι έσχατες εξελίξεις.

Τι είχε αποκαλύψει το www.bankingnews.gr στις 20 Ιουνίου 2019

Προεκλογικές... κλήσεις από την Εισαγγελία Διαφθοράς σε 40-50 στελέχη της παλιάς και νέας διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς

Κλήση για εξηγήσεις που αφορά το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος για την Τράπεζα Πειραιώς σε 40-50 στελέχη απεύθυνε η εισαγγελία διαφθοράς.
Πρόκειται για στελέχη όλων των βαθμίδων της τράπεζας Πειραιώς συμπεριλαμβανομένων μελών της παρούσας και της προηγούμενης διοίκησης.
Το πόρισμα το οποίο συντάχθηκε τον Οκτώβριο του 2017 αφορά δάνεια προς τον όμιλο Libra του επιχειρηματία Λογοθέτη τα οποία στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν εξοφληθεί, ενώ όσα δεν έχουν εξοφληθεί εξυπηρετούνται κανονικά χωρίς καμία καθυστέρηση και διαθέτουν πλήρη εξασφάλιση.
Απορία προκαλεί ο χρόνος που επιλέγει - μόλις δύο εβδομάδες πριν τις εθνικές εκλογές - με προφανή στόχο να χρησιμοποιηθεί ο υφιστάμενος κώδικας ποινικής δικονομίας και ο ποινικός κώδικας οι οποίοι αλλάζουν ριζικά από την 1η Ιουλίου 2019.
Με το νέο ποινικό κώδικα οι κλήσεις από την εισαγγελία δεν θα λάμβαναν χώρα αφού δεν προκύπτει ζημία όπως απαιτεί το νέο θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να εξελιχθεί οποιαδήποτε νομική διαδικασία.
Στην αγορά πιστεύουν ότι πρόκειται για πολιτικά αναμασήματα της κυβέρνησης με προφανή στόχο τη δαιμονοποίηση για πολλοστή φορά των Ελλήνων τραπεζιτών.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σχετική διαρροή γίνεται από την Εισαγγελία Διαφθοράς.
Να σημειωθεί επίσης ότι χθες 19.06.19 η διοίκηση της Alpha Bank βρέθηκε στα δικαστήρια για τη γνωστή υπόθεση του ΔΟΛ απολογούμενη για τα δάνεια που είχαν χορηγηθεί από την τράπεζα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS