Μαχαίρι 60% στις συντάξεις όσων απασχολούνται - Εξαιρούνται οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί!

Μαχαίρι 60% στις συντάξεις όσων απασχολούνται - Εξαιρούνται οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί!
Εξαιρούνται οι οδηγοί ΤΑΞΙ, ενώ κόβουν αντίστοιχα και συντάξιμα ημερομίσθια σε καλλιτέχνες
Σε εφαρμογή έθεσε με υπουργική απόφαση η κυβέρνηση τη μείωση κατά 60% των κύριων και επικουρικών συντάξεων για όλους – πλην Λακεδαιμονίους, οδηγούς και ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ – όσους έχουν απασχόληση, είτε ως μισθωτοί, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.
Σύμφωνα με την  απόφαση του υφυπουργού Τάσου Πετρόπουλου, που εστάλη στις 20 Ιουλίου σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, σε περίπτωση που συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.
Ειδικά για όσους εργάζονται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης επέρχεται αναστολή καταβολής της κύριας και της επικουρικής σύνταξης.
Επομένως, κρίσιμο στοιχείο για την υπαγωγή στο καθεστώς αποτελεί η δραστηριότητα η οποία αναλαμβάνεται να είναι και ασφαλιστέα, διαφορετικά δεν εφαρμόζεται η ανωτέρω περικοπή/αναστολή καταβολής της σύνταξης.
Σε εγκύκλιο του 2018 του υπουργείου Εργασίας, διευκρινίστηκε ότι το ποσό της κύριας και επικουρικής σύνταξης «καταβάλλεται μειωμένο κατά 60% για όσο χρονικό διάστημα ο συνταξιούχος απασχολείται και έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ». Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που επέρχεται αναστολή καταβολής της σύνταξης.
Ειδικότερα επισημάνθηκε ότι, η τυχόν περικοπή/αναστολή του δικαιούμενου ποσού της σύνταξης είναι ανάλογη με τις ημέρες απασχόλησης και ασφάλισης του συνταξιούχου και μόνο για το διάστημα που αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες ημέρες.
Στην περίπτωση λοιπόν των συνταξιούχων που απασχολούνται στο θέαμα-ακρόαμα, οι οποίοι συχνά απασχολούνται για λίγες ώρες ημερησίως ή εβδομαδιαίως, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί ανωτέρω και του νόμου μη διακρίνοντος, εφαρμόζεται και για αυτή την κατηγορία απασχολουμένων συνταξιούχων η αναλογική περικοπή της σύνταξης. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που οι εν λόγω συνταξιούχοι απασχολούνται για συγκεκριμένες ώρες ημερησίως ή εβδομαδιαίως, γίνεται αναλογική περικοπή της σύνταξής τους, η οποία αντιστοιχεί στις ώρες αυτές.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS