Το ράλι των «φτωχών» - Άνοδος ακόμα και 100% για εισηγμένες με αρνητική καθαρή θέση

Το ράλι των «φτωχών» - Άνοδος ακόμα και 100% για εισηγμένες με αρνητική καθαρή θέση
Για κάποιες μετοχές τα θεμελιώδη έχουν μπει στην άκρη και οι επενδυτές παίζουν ένα «βραχυπρόθεσμο» στοίχημα
Το ράλι του ΧΑ από την αρχή του έτους έχει παρασύρει και μετοχές που έχουν «διαπιστωμένο» οικονομικό θέμα και έχουν ενταχθεί στην κατηγορία της επιτήρησης.
Οι επενδυτές σπεύδουν να αγοράσουν μετοχές που έχουν «φθηνή» αξία, τα λεγόμενα penny stocks, όπου με λίγα χρήματα αγοράζουν χιλιάδες μετοχές, αλλά και με λίγα κεφάλαια η αποτίμηση της εισηγμένης δύναται να ενισχυθεί σημαντικά.
Μετοχές με μεγάλες ζημιές, με αρνητική καθαρή θέση, βρίσκονται στο επίκεντρο και η αγορά προεξοφλεί βελτίωση της εικόνας, αν και δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει.
Για κάποιες μετοχές τα θεμελιώδη έχουν μπει στην άκρη και οι επενδυτές παίζουν ένα «βραχυπρόθεσμο» στοίχημα, ότι δηλαδή μπορούν να αποκομίσουν μεγάλες υπεραξίες, ίσως και άνω του 50% από μία γρήγορη είσοδο και έξοδο από τη μετοχή.
Η θετική ψυχολογία είναι αυτή που κινεί αρκετές μετοχές, αλλά και με την προηγούμενη πορεία κάποιων μετοχών, οι οποίες έχουν βελτιώσει τις αποτιμήσεις των χαρτοφυλακίων των επενδυτών και δίνουν τώρα την ευκαιρία σε κάποιους traders να ρισκάρουν λίγο παραπάνω ένα μέρος των κεφαλαίων τους.
Κοιτώντας πιο αναλυτικά τις μετοχές που βρίσκονται στην κατηγορία της επιτήρησης, ξεχωρίζει η Ελγέκα η οποία βρίσκεται σε υψηλά 4 ετών και από την αρχή του έτους καταγράφει άνοδο περίπου 100%.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2018 ο όμιλος έχει αρνητική καθαρή θέση κατά 6,7 εκατ. ευρώ και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 68 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές διαμορφώθηκαν στα 3 εκατ. ευρώ.
Η ΑΝΕΚ τον Ιούνιο έχει κάνει μεγάλη κίνηση με αποτέλεσμα η μετοχή από τα 0,05 ευρώ να έχει βρεθεί στα 0,07 ευρώ και να έχει γυρίσει τις απώλειες που κατέγραφε από την αρχή του έτους σε άνοδο περίπου 10% και μάλιστα με ενισχυμένους όγκους συναλλαγών.
Για την εισηγμένη έχουν ακουστεί πως οι τράπεζες ρευστοποιούν περιουσιακά στοιχεία των βασικών μετόχων και η καθαρή θέση της είναι αρνητική κατά 16 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και κατά 7,8 εκατ. ευρώ σε επίπεδο μητρικής.
Οι ενοποιημένες συνολικές υποχρεώσεις ξεπερνούν τα 339 εκατ. ευρώ και τα 256 εκατ. ευρώ αφορούν βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό.
Η Lavipharm είναι στο +70% από την αρχή του έτους με την καθαρή θέση να είναι αρνητική κατά 19,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018.
Η Δομική Κρήτης έχει μία κίνηση από την αρχή του έτους η οποία προσεγγίζει το 100%.
Το 2018 κατάφερε σε ενοποιημένη βάση να εμφανίσει μικτά κέρδη από ζημιές σε επίπεδο προ φόρων και να σταματήσει τη διολίσθηση της καθαρής θέσης στα 7,4 εκατ. ευρώ.
Αποτιμάται στα 1,8 εκατ. ευρώ.
Η Προοδευτική έχει μικρή άνοδο καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι θα λάβει και άλλες αποζημιώσεις και η ΑΕΓΕΚ ενισχύεται περίπου 50% για τον ίδιο λόγο.
Η Medicon αποτελεί μία ξεχωριστή περίπτωση και η μετοχή ενισχύεται κατά 50% με την προσδοκία της εξόδου από την επιτήρηση.
Η εισηγμένη έχει βελτιώσει τα μεγέθη της, φαίνεται πως ξεπερνά τις ζημιές λόγω PSI και περιμένει την υπογραφή αναχρηματοδότησης με την Εθνική Τράπεζα, προκειμένου να καταθέσει αίτηση για έξοδο από την επιτήρηση.
 
Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS