Στην πλατφόρμα για να σωθεί η πρώτη κατοικία με τον νόμο Κατσέλη από 1η Ιουλίου

Στην πλατφόρμα για να σωθεί η πρώτη κατοικία με τον νόμο Κατσέλη από 1η Ιουλίου
Μετά την πλατφόρμα που ανοίγει την 1η Ιουλίου πιθανόν οι απορριφθέντες  να  αναζητήσουν το δίκιο τους στα  Ειρηνοδικεία  για την  προστασία της πρώτης κατοικίας.
Με το πιστοποιητικό βαρών ανά χείρας οι ενδιαφερόμενοι θα είναι σε θέση να κάνουν την αίτηση τους για την προστασία της πρώτης κατοικίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία να σημειωθεί ανοίγει τη Δευτέρα 1 Ιούλιου και θα παραμένει ανοικτή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Η υποβολή της αίτησης θα γίνει πιο  εύκολα όταν έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση του 2018 στο Taxisnet σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία του Ε1.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι διασυνδεδεμένη με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες έτσι ώστε οι δανειολήπτες να βρουν όσα χρειάζονται για την υποβολή της αίτησης.
Σύμφωνα με στέλεχος του υπουργείου Ανάπτυξης και Οικονομίας αύριο Τετάρτη 26 Ιουνίου θα γίνει ακόμη ένα test της πλατφόρμας για να τεθεί σε λειτουργία την ερχόμενη Δευτέρα. Ακόμη  θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για την εκπαίδευση λογιστών και δικηγόρων.
Την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχειρίζεται η Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού  Χρέους www.keyd.gov.gr και οι δανειολήπτες θα εισέρχονται βάζοντας του κωδικούς του TAXIS.
Το νέο πλαίσιο προστασίας αφορά περισσότερους από 160.000 δανειολήπτες εκ των  οποίων 130.000 αφορά φυσικά πρόσωπα και το υπόλοιπο των 30.000 είναι επιχειρηματικά δάνεια που έχουν ως εγγύηση την πρώτη τους κατοικία.
Σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή του υπουργείου Ανάπτυξης και Οικονομίας από την  στιγμή υποβολής της αίτησης σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών θα έχει δοθεί  απάντηση στο αίτημα του δανειολήπτη.
Με βάση τη νομοθεσία σε διάστημα ενός μηνός  θα  βγει η απόφαση της ρύθμισης. Στο ενδεχόμενο να εισέλθουν στην πλατφόρμα δανειολήπτες που δεν πληρούν τα κριτήρια δεν θα τους επιτρέπεται να προχωρήσουν  στο επόμενο ηλεκτρονικό βήμα. 
 
Η  ρύθμιση και η αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη διαγραφή οφειλής όταν το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ξεπερνά το 120% της εμπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας.
Παράδειγμα όταν το στεγαστικό δάνειο ανέρχεται σε 160.000 ευρώ και η εμπορική αξία του ακινήτου είναι 100.000 ευρώ μπορεί η διαγραφεί να φθάσει στις 40.000 ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί  ότι η εμπορική αξία του ακινήτου καθορίζεται από την τράπεζα ενώ υπάρχει η δυνατότητα  από τον δανειολήπτη να προσκομίσει έγγραφο από πιστοποιημένο μηχανικό.
Όταν  υπάρχει   διαφωνία μεταξύ των  δύο πλευρών μπορεί η μία από τις δύο πλευρές να πάει  στο Δικαστήριο για να καθοριστεί η εμπορική αξία του ακινήτου.
Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σε 25 έτη για να διαμορφωθούν πιο χαμηλές μηνιαίες δόσεις.
Το επιτόκιο θα διαμορφωθεί στο 2% προσαυξημένο με το euribor τριμήνου.
Το κράτος θα είναι αρωγός στους δανειολήπτες που δεν  θα  είναι σε θέση  να αποπληρώσουν τη μηναία δόση με βάση την εισοδηματική κατάσταση του  νοικοκυριού και  θα κυμαίνεται από το 20% έως και το 50% της δόσης.

Ποιοι  εντάσσονται σε  καθεστώς  προστασίας

Με βάση το νόμο  ακολουθούν οι προϋποθέσεις ένταξης σε  καθεστώς προστασίας  της πρώτης κατοικίας
Το ποσό της ρύθμισης να φθάνει τις  100.000 ευρώ, όταν οι οφειλές περιλαμβάνουν επιχειρηματικά δάνεια. Όταν η οφειλή φθάνει τις 130.000 ευρώ και αφορά φυσικά  πρόσωπα.
Όταν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο νόμισμα, σε  ελβετικό φράγκο, τότε για τον καθορισμό του ανωτέρω ποσού λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία μεταξύ αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
Για την ένταξή του δανειολήπτη  πρέπει οι οφειλές να βρίσκονταν  σε καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών  στα  τέλη  του 2018.
Το  ετήσιο ο οικογενειακό εισόδημα του φυσικού προσώπου  για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.500  ευρώ εφόσον στην κατοικία διαμένει μόνο 1 άτομο, το ποσό  ανέρχεται σε  21.000  ευρώ όταν στην κατοικία διαμένουν 2 άτομα,  σε 26.000 ευρώ, όταν  διαμένουν 3 άτομα, σε 31.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν 4 άτομα, σε 36.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν
 
Σε ισχύ ο  νόμος  Κατσέλη.
 
Στο ενδεχόμενο που ο δανειολήπτης δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση που θα βγάλει η πλατφόρμα θα έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο  σε διάστημα 15  ημερών  από το χρόνο έκδοσης της απόφασης.
Επίσης ο δανειολήπτης μπορεί να  κάνει χρήση του νόμου Κατσέλη για τις υπόλοιπες οφειλές που μπορεί να  έχει εκτός της πρώτης κατοικίας. 
Για τη αδυναμία των δανειοληπτών που θα  καταγραφεί το 2019  θα  υπάρξει  μελλοντική  ρύθμιση  για την  προστασία  της πρώτης  κατοικίας.

Νίκος  Θεοδωροπούλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS