Η ισχυρή ρευστότητα της AS Company, το χαμηλό p/e και λίγα tips από τη γενική συνέλευση

Η ισχυρή ρευστότητα της AS Company, το χαμηλό p/e και λίγα tips από τη γενική συνέλευση
Στοχεύει σε εξαγορές, προχωρά σε επιστροφή κεφαλαίου και αγορά ιδίων μετοχών και περιμένει μικρή βελτίωση το 2019 έναντι του 2018
Επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ ανά μετοχή αλλά και αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε η γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία.
Συνολικά στη γενική συνέλευση πήγαν 16 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 76,35% του μετοχικού κεφαλαίου.
Συνηθισμένο το συγκεκριμένο φαινόμενο όπου η πλειονότητα των μετοχών είναι σε λίγα χέρια ή η διασπορά είναι αρκετά περιορισμένη.
Η εισηγμένη έχει υψηλή ρευστότητα η οποία καλύπτει το σύνολο των υποχρεώσεων και όχι μόνο τις τραπεζικές όπως σε άλλες εισηγμένες, οι οποίες έτσι κι αλλιώς είναι σχεδόν μηδενικές.
Προφανώς και θεωρεί τη μετοχή της καλή επένδυση η διοίκηση, αν και η αγορά ιδίων μετοχών ίσως πλήξει περαιτέρω την εμπορευσιμότητα.
Από την άλλη μαθαίνουμε πως τα μετρητά διακρατώνται και για πιθανές εξαγορές κυρίως στην Ελλάδα, ενώ η εισηγμένη κοιτάζει και αγορές του εξωτερικού όπως Σερβία, Βουλγαρία και Πολωνία.
Αναφορικά με το 2019 ειπώθηκε στην πρόσφατη γενική συνέλευση πως η Ελλάδα πιέζεται αλλά πηγαίνει καλά η Κύπρος η οποία έχει διπλάσιο καθαρό περιθώριο κέρδους.
Η Ρουμανία ίσως μηδενίσει φέτος της ζημιές και συνολικά ίσως το 2019 να είναι λίγο καλύτερο από το 2018.
Η γενική συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα, αν και στις αμοιβές είδαμε πως καταψηφίστηκαν από ένα μικρό ποσοστό που μάλλον πρόκειται για αρνητική ψήφο από fund.
Σημειώνεται πως οι αμοιβές στο Δ.Σ. ανήλθαν μόλις στις 316 χιλ. ευρώ.
Σε άλλες εταιρείες γίνεται πραγματικό πάρτι.
Υπενθυμίζεται πως στον ισολογισμό του 2018 εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις 6,7 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα 8,4 εκατ. ευρώ και έχει επενδύσεις 5,3 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση ήταν στα 28,4 εκατ. ευρώ με την κεφαλαιοποίηση να ανέρχεται στα 37,1 εκατ. ευρώ.
Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 27 εκατ. ευρώ από 26 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 3,2 εκατ. ευρώ από 2,9 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη δείχνουν πως η μετοχή διαπραγματεύεται με χαμηλό P/Ε, το οποίο γίνεται μονοψήφιο αν αφαιρεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα και οι επενδύσεις.
Πρόκειται για εξαιρετικά φθηνή εταιρεία και να σημειώσουμε πρόσφατες εκθέσεις που έδειχναν πως με μικρές εξαγορές με καλό περιθώριο margin αυξάνουν σημαντικά την αξία της επιχείρησης, περισσότερο από τη διακράτηση των μετρητών.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS