XA: Τι προβλέπεται για τα Παράγωγα προϊόντα ΣΜΕ επί της μετοχής του Τιτάνα

XA: Τι προβλέπεται για τα Παράγωγα προϊόντα ΣΜΕ επί της μετοχής του Τιτάνα
Στις 5/7 μετά τη λήξη τη συνεδρίασης, θα πραγματοποιηθεί αναγκαστική λήξη και διαγραφή των σειρών των Παραγώγων Προϊόντων της μετοχής του Τιτάνα
«Κατόπιν της έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Πληροφοριακού Δελτίου σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης της TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA (TCI), για την απόκτηση των μετοχών της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. και την εισαγωγή των μετοχών της TCI στο EURONEXT (Brussels & Paris) και στο ΧΑ, το ΧΑ ανακοινώνει ότι ο χειρισμός για τα Παράγωγα Προϊόντα ΣΜΕ επί της Μετοχής της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. (ΤΙΤΚ), θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
(α) Σε πρώτο στάδιο, την Παρασκευή 21/06/2019, μετά τη λήξη της συνεδρίασης, θα πραγματοποιηθεί παύση εισαγωγής νέων σειρών και διαγραφή των υφιστάμενων σειρών, για τις σειρές στις οποίες δεν υφίστανται ανοιχτές θέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 2.6.11 του Κανονισμού ΧΑ. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ως άνω ημερομηνία διαγραφής, υπάρχουν σειρές με ανοιχτές θέσεις, οι σειρές αυτές θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται κανονικά.
(β) Σε δεύτερο στάδιο, την Παρασκευή 5/07/2019, μετά τη λήξη τη συνεδρίασης, θα πραγματοποιηθεί αναγκαστική λήξη και διαγραφή των σειρών των Παραγώγων Προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 2.6.12 του Κανονισμού ΧΑ, τα οποία κατά το προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας δεν διαγράφηκαν λόγω διατήρησης ανοιχτής θέσης. Η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των θέσεων θα πραγματοποιηθεί κανονικά σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής του Παραγώγου, δηλαδή με φυσική παράδοση της υποκείμενης αξίας. Για τον υπολογισμό των χρηματικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών κατά τη φυσική παράδοση, θα ληφθεί υπόψη η τελευταία δημοσιευμένη τιμή της υποκείμενης αξίας πριν τη διαγραφή του Παραγώγου, δηλαδή η τιμή κλεισίματος της μετοχής ΤΙΤΑΝ Α.Ε. (ΤΙΤΚ) κατά τη λήξη της συνεδρίασης της Παρασκευής 05/07/2019.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2.6.13 του Κανονισμού ΧΑ, την Παρασκευή 05/07/2019, μετά τη λήξη τη συνεδρίασης, θα πραγματοποιηθεί παύση συναλλαγών Δανεισμού και την Δευτέρα 08/07/2019 θα πραγματοποιηθεί Αναγκαστική Άσκηση Θέσεων των προϊόντων Μηχανισμού Δανεισμού Τίτλων επί των μετοχών της εταιρίας ΤΙΤΑΝ Α.Ε. (ΤΙΤΚ).
Αναφορικά με τη παρουσία των μετοχών της εταιρείας ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ στους δείκτες του ΧΑ στους οποίους συμμετέχει, θα αντιμετωπιστεί με γνώμονα την εφαρμογή των κανόνων και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.
Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας πρότασης, οι μετοχές της εταιρείας TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (TCI) θα αντικαταστήσουν τις μετοχές της εταιρείας ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ στους δείκτες που αυτή συμμετέχει, πριν την έναρξη των συναλλαγών την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της TCI στο ΧΑ.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, ενέκρινε :
*την παραίτηση της εταιρίας - μέλους του Χ.Α. «ΑΛΦΑ FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.». Ως τελευταία ημέρα Ειδικής
Διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ορίζεται η Πέμπτη 04 Ιουλίου 2019.
*την παραίτηση της εταιρίας - μέλους του Χ.Α. «BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.». Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ορίζεται η Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019.
*την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ» από την εταιρία - Μέλος «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS