Ράλυ για τουλάχιστον άλλους 12 μήνες βλέπει στα risky assets παγκοσμίως η BlackRock

Ράλυ για τουλάχιστον άλλους 12 μήνες βλέπει στα risky assets παγκοσμίως η BlackRock
Η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και των εμπορικών της εταίρων ενέχει κινδύνους ανάπτυξης, σύμφωνα με την BlackRock
Σημαντικά περιθώρια συνέχισης του ράλι ανόδου βλέπουν για τα "επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία" τα κορυφαία στελέχη της BlackRock, σύμφωνα με τα όσα προέκυψαν από το "κλειστό" roadshow που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο.
Η πλειοψηφία των κορυφαίων φορέων λήψης αποφάσεων της BlackRock τόνισε ότι υπάρχει ακόμη υποστηρικτικό περιβάλλον για τα επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, το οποίο θα συντηρηθεί για τουλάχιστον άλλους 12 μήνες.
Στις συστάσεις της, η BlackRock δηλώνει overweight στις μετοχές των ΗΠΑ, των αναδυόμενων αγορών και της Ασίας (εκτός Ιαπωνίας), καθώς και στα δημοτικά ομόλογα των ΗΠΑ.
Στον αντίποδα, είναι underweight στις ευρωπαϊκές μετοχές και τα ομόλογα.
Όπως ανέφερε η ανώτατη ηγεσία του μεγαλύτερου διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, οι διευκολυντικές νομισματικές πολιτικές και οι οριακές, μέχρι στιγμής, ενδείξεις οικονομικών ανισορροπιών, θα υποστηρίξουν το ράλι ανόδου των risky assets.
Ωστόσο, το εμπόριο και η Federal Reserve παραμένουν τα μεγάλα ερωτήματα.
Η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και των εμπορικών της εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και του Μεξικού, ενέχει κινδύνους ανάπτυξης, ενώ η αγορά μπορεί να ήταν πολύ επιθετική στην τιμολόγηση σημαντικών μειώσεων των επιτοκίων από την Fed.
Όπως τόνισαν τα στελέχη της BlackRock, η συνάντηση της FOMC αυτής της εβδομάδας, η οποία δίνει την ευκαιρία στην Fed να διαχειριστεί τις προσδοκίες της αγοράς, θα κρίνει εάν η τιμολόγηση της αγοράς για τη μείωση των επιτοκίων έχει ουσιαστικά αποκλίνει από τη στάση της κεντρικής τράπεζας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS