Η πορεία των μετοχών που έχει επιλέξει η στήλη και μερικές αλλαγές βάσει πορείας και εξελίξεων

Η πορεία των μετοχών που έχει επιλέξει η στήλη και μερικές αλλαγές βάσει πορείας και εξελίξεων
Κριτήριο επιλογής είναι ο χαμηλός δανεισμός, η παραγωγή θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών, τα περιουσιακά στοιχεία και φυσικά το πως διαμορφώνονται οι προοπτικές
Στις 9 και 10 Δεκεμβρίου με δύο αναλυτικά θέματα είχαμε παρουσιάσει τα φθηνά χαρτιά του χρηματιστηρίου.
Ο συνολικός αριθμός ήταν 46 μετοχές.
Φυσικά και παρακολουθούμε σχεδόν το σύνολο των εισηγμένων με μοναδικό γνώμονα τα θεμελιώδη.
Οι τακτικοί αναγνώστες της στήλης γνωρίζουν πως βασική μας προτεραιότητα ή κριτήριο αν προτιμάτε είναι ο χαμηλός δανεισμός, η παραγωγή θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών, τα περιουσιακά στοιχεία και φυσικά το πως διαμορφώνονται οι προοπτικές βάσει της πορείας της οικονομίας, του κλάδου κ.α.
Αυτές τις 46 μετοχές θα δούμε στο συγκεκριμένο θέμα και μαζί με τον πίνακα όπου είχε τις εκτιμήσεις, τις οποίες έχει αναλύσει και αποτυπώσει αναλυτής τον οποίο εμπιστεύεται η στήλη και επί σειρά ετών έχει δώσει δείγματα γραφής, έχουμε εκτιμώμενο p/e για το 2018 όπως ήταν τότε, αφού σήμερα έχουν δημοσιευτεί τα αποτελέσματα χρήσης, αλλά και p/bv.
Σημειώστε πως p/e και p/bv είναι με παλιά δεδομένα.
Το γενικό συμπέρασμα είναι πως σχεδόν όλες έχουν πάει καλά, αφού και το κλίμα στο χρηματιστήριο είναι έντονα ανοδικό όλο το τελευταίο διάστημα των 6 μηνών.
Σχεδόν οι μισές έχουν αποδόσεις ανώτερες από αυτές της αγοράς, αλλά και αρκετές υπολείπονται της απόδοσης του γενικού δείκτη, είχε γιατί έχουν τρέξει νωρίτερα, είτε λόγω εμπορευσιμότητας, ή γιατί απλά δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα τους.
Κορυφαία σε απόδοση είναι η Byte με 132% αφού ο κλάδος πάει καλύτερη και η πορεία της Profile την έχει τραβήξει υψηλότερα.
Εξαιρετική είναι και η πορεία της Λανακάμ με άνοδο 124% αλλά και της Revoil με 108%.
Θα προχωρήσουμε σε κάποιες αλλαγές:
Η Άνεμος έχει απόδοση 44,5% από 10/12/18 και λόγω της επικείμενης συγχώνευσης με την Ελλάκτωρ θα την αφαιρέσουμε από τις επιλογές μας.
Θα περιμένουμε να δούμε τη λογιστική κατάσταση της Ελλάκτωρ μετά τη συγχώνευση. Σημειώνουμε πως η Ελλάκτωρ έχει καλή απόδοση λόγω της αλλαγής της διοίκησης και των κινήσεων που έχει ήδη κάνει.
Θα αφαιρέσουμε τη Λανακάμ αν και θεωρούμε πως έχει ακόμα περιθώριο ανόδου, αλλά από τα 0,74 ευρώ και πάνω τα περιθώρια είναι μικρότερα και λόγω εμπορευσιμότητας επιλέγουμε να βγούμε λίγο πιο χαμηλά.
Η Newsphone ανακοίνωσε μία απόφαση της διοίκησης εξαιρετικά πολύπλοκη για την οποία θέλουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
Μέχρι να μάθουμε περισσότερα γινόμαστε ουδέτεροι προσωρινά.
Από τις μετοχές που προτιμά η στήλη δεν έχουν πάει καλά η AS Company, αφού έχει τρέξει τους προηγούμενους μήνες, η Ελλάδος παρά την άνοδο των άλλων τραπεζών, η Νάκας λόγω εμπορευσιμότητας, η Καρέλιας λόγω εμπορευσιμότητας αλλά και απουσίας φιλοχρηματιστηριακής συμπεριφοράς από τη διοίκηση.
Για τον ίδιο λόγο θεωρούμε χαμηλή και την απόδοση της Καράτζη.
Σημειώστε πως δεν έχουμε υπολογίσει στην απόδοση τα μερίσματα που έχουν αποκοπεί όπως για παράδειγμα της Autohellas, της οποίας η απόδοση θα ήταν υψηλότερη αν μετρούσαμε και το καλό μέρισμα που έδωσε.

Σημ. Οι επιλογές είναι καθαρά για ενημέρωση των επενδυτών και αναγνωστών και δεν αποτελεί πρόταση για αγορά ή πώληση μετοχών

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com

BREAKING NEWS