Moody's: Επιβεβαιώνεται σε «B3» η Τράπεζα Κύπρου – Θετικό παραμένει το outlook

Moody's: Επιβεβαιώνεται σε «B3» η Τράπεζα Κύπρου – Θετικό παραμένει το outlook
Αμετάβλητες οι αξιολογήσεις της Τράπεζας Κύπρου
Σε «Β3» και «Not Prime» επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη -αντίστοιχα- πιστοληπτική ικανότητα -με εγγύηση τις καταθέσεις- της Τράπεζας Κύπρου η Moody's Investors Service, διατηρώντας σε θετικές τις προοπτικές (outlook) επαναξιολόγησης (12-18 μηνών).
Ωστόσο, ο αμερικανικός οίκος υποβάθμισε σε «Caa2» -από Caa1- το πρόγραμμα έκδοσης μη εξασφαλισμένων ομολόγων (Unsecured Medium-Term Note Program), επικαλούμενξος την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου στην Κύπρο.
Επισημαίνεται πως η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε κέρδη ύψους 95 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2019, έναντι αντίστοιχης επίδοσης 43 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα και ζημιών €67 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2018.
Η τράπεζα περιλαμβάνει ζημιά από το Project Helix €21 εκ. κυρίως σε σχέση με τη διαδικασία και τον χρόνο ολοκλήρωσης ενώ υπάρχει θετική επίδραση ύψους €109 εκ. σε συνέχεια τροποποιήσεων στη φορολογική νομοθεσία που υιοθετήθηκαν τον Μάρτιο 2019
Οι προβλέψεις μειώθηκαν κατά 10% σε €47 εκ., σε σύγκριση με €52 εκ.
«Το 2019 είναι η χρονιά κατά την οποία η Διεύθυνση προβαίνει στους τελικούς σημαντικούς σχεδιασμούς αναφορικά με την ολοκλήρωση της βελτίωσης του ισολογισμού.
Έχουμε επίσης δουλέψει σκληρά για την αναθεώρηση του επιχειρηματικού μας μοντέλου.
Το πρόγραμμα Ψηφιακής Μεταμόρφωσης που ξεκίνησε το 2017, τώρα αρχίζει να προσφέρει μια εμφανώς βελτιωμένη εμπειρία στους πελάτες και το μέγεθος του δικτύου καταστημάτων μας είναι τώρα στο μισό από ότι ήταν το 2013.
Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη περαιτέρω εξορθολογισμού, περαιτέρω εκσυγχρονισμού και μείωσης του κόστους λειτουργίας της Τράπεζας.
Γίνεται σημαντική δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση και αποτελεί κύριο σημείο εστίασης για τη Διεύθυνση αυτή τη χρονιά.
Με ικανοποίηση διατηρούμε την ηγετική μας θέση σε μια ολοένα και πιο ισχυρή Κυπριακή οικονομία, η οποία κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 3.9% κατά το 2018.
Παραμένουμε, όσο ποτέ άλλοτε, επικεντρωμένοι στη συνεχή αναζήτηση λύσεων, τόσο οργανικών όσο και μη, ώστε να καταστήσουμε την Τράπεζα έναν πιο ισχυρό, πιο ασφαλή οργανισμό, επικεντρωμένο στην Κύπρο και στο μέλλον, ικανό να στηρίξει την Κυπριακή οικονομία», αναφέρει σε δήλωση του ο διευθύνων σύμβουλος της Τρ. Κύπρου John Hourican, ο οποίος αποχωρεί από την τράπεζα τον Σεπτέμβριο.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το πρώτο τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε €102 εκ. και 2,27% αντίστοιχα, πριν την κατηγοριοποίηση του χαρτοφυλακίου Helix ως ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς πώληση.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με €104 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο 2018 και μειωθήκαν κατά 3% σε σχέση με €106 εκ. το πρώτο τρίμηνο 2018.
Τα συνολικά έσοδα για το πρώτο τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε €176 εκ., σε σύγκριση με €189 εκ. για το τέταρτο τρίμηνο 2018 (μειωμένα κατά 6% σε τριμηνιαία βάση), και με €211 εκ. το πρώτο τρίμηνο 2018 (μειωμένα κατά 17% σε ετήσια βάση).
Οι προβλέψεις για το πρώτο τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε €47 εκ., σε σύγκριση με €32 εκ. για το τέταρτο τρίμηνο 2018 (αυξημένες κατά 49% σε τριμηνιαία βάση), και σε σύγκριση με €52 εκ. το πρώτο τρίμηνο 2018 (μειωμένες κατά 10% σε ετήσια βάση).
Η τράπεζα καταγράφει δεκαέξι συνεχή τρίμηνα οργανικής μείωσης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ).
Τα ΜΕΔ μειώθηκαν κατά €157 εκατ. σε €4,6 δισ.
Το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια ανέρχεται σε 35% και η κάλυψη με προβλέψεις ανέρχεται στο 48%.
Η τράπεζα έχει σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €3,8 δισ., αναπροσαρμοσμένο για το Helix.
Οι καταθέσεις ανήλθαν σε €16.3 δισ. στο τέλος του τριμήνου, μειωμένες κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, αυξημένες κατά 1% σε ετήσια βάση για την Κύπρο.
Τα μεικτά δάνεια ανήλθαν σε €15,882 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2019, σε σύγκριση με €15,900 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Τα δάνεια στην Κύπρο ανήλθαν σε €15,686 εκ. στις 31 Μαρτίου 2019 αποτελώντας το 99% του συνόλου των δανείων του Συγκροτήματος.
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις ανέρχεται στο 67% αναπροσαρμοσμένος για το Helix.
Όσον αφορά την κεφαλαιακή της θέση, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται σε 14,9% αναπροσαρμοσμένος (pro forma) για το Helix (13,4% μη αναπροσαρμοσμένος).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS