Το turnaround της Frigoglass και μια αναλυτική ματιά στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2019

Το turnaround της Frigoglass και μια αναλυτική ματιά στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2019
Η καθαρή θέση παραμένει αρνητική κατά 88,1 εκατ. ευρώ ενώ αύξηση σημείωσε ο καθαρός δανεισμός λόγω αρνητικών ελεύθερων ταμειακών ροών
Σημαντική αύξηση πωλήσεων 18,8% εμφάνισε ο όμιλος Frigoglass στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης με αποτέλεσμα να καταφέρει να γυρίσει σε κέρδη 2,03 εκατ. ευρώ από ζημιές 3,6 εκατ. ευρώ.
Ασφαλώς και η επιστροφή σε κερδοφορία στέλνει αισιόδοξα μηνύματα γεγονός που οι επενδυτές αντιμετώπισαν θετικά ωθώντας τη μετοχή σε υψηλότερα επίπεδα.
Θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος των ελεύθερων ταμειακών ροών που ήταν αρνητικές κατά 12,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε στα 244,1 εκατ. ευρώ από 226,2 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2018.
Για το σύνολο του έτους η διοίκηση αναμένει πως το ύψος των επενδύσεων θα κυμανθεί μεταξύ 25-30 εκατ. ευρώ.
Στο πρώτο τρίμηνο οι κεφαλαιακές δαπάνες ήταν μόλις 2,7 εκατ. ευρώ.
Επομένως στα επόμενα τρίμηνα θα έχει σημαντικές επενδυτικές εκροές.
Τα αποθέματα αυξήθηκαν στα 115,1 εκατ. ευρώ από 101,8 εκατ. ευρώ και οι απαιτήσεις από πελάτες στα 116,8 εκατ. ευρώ από 77,6 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο των υποχρεώσεων ανέρχεται στα 483,2 εκατ. ευρώ.
Αυτό που θα θέλαμε να δούμε είναι μία καλή απομόχλευση σε συνδυασμό με την κερδοφορία.
Να δούμε στα επόμενα τρίμηνα διατήρηση της αύξησης των πωλήσεων και κέρδη που θα οδηγήσουν σε μείωση της αρνητικής καθαρής θέσης, η οποία στο τέλος του τριμήνου ήταν στα -88,1 εκατ. ευρώ.
Να δούμε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές με μείωση απαιτήσεων και δανείων ώστε να μειώνεται και το χρηματοοικονομικό κόστος.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν στα 5,8 εκατ. ευρώ από 5,1 εκατ. ευρώ στο περσινό πρώτο τρίμηνο.
Από την άλλη θα πούμε πως το πρώτο τρίμηνο μπορεί να έχει αύξηση απαιτήσεων και αποθεμάτων καθώς η εταιρεία στοκάρει για τα επόμενα τρίμηνα, επομένως θα περιμένουμε τα επόμενα τρίμηνα να δούμε πως θα εξελιχθούν τα νούμερα.
Θα χρειαστούν όμως, πολλά τρίμηνα κερδοφορία προκειμένου να βελτιωθεί η καθαρή θέση που παραμένει κατά δεκάδες εκατομμύρια αρνητική.

BREAKING NEWS