Τι λέει η διοίκηση της Έλτον για το 2019 και μια εκτίμηση για τη φετινή κερδοφορία

Τι λέει η διοίκηση της Έλτον για το 2019 και μια εκτίμηση για τη φετινή κερδοφορία
Αυξήσεις 8% στους μισθούς έδωσε η Έλτον ενώ εξετάζει και τη διανομή bonus αν τα φετινά κέρδη είναι καλά
Μικρή μείωση παρουσιάζουν οι πωλήσεις της Έλτον στην Ελλάδα στη φετινή χρήση, αλλά στο εξωτερικό η πορεία είναι καλύτερη.
Ωστόσο και αυτή η μικρή κάμψη που καταγράφεται στο πεντάμηνο πιθανότατα θα μηδενιστεί και ίσως το σύνολο της χρονιάς να είναι σταθερό ή και λίγο ανοδικό.
Στο εξωτερικό λόγω Ρουμανίας και Τουρκίας και ο όμιλος αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση μεταξύ 5-8%.
Οι προσδοκίες από τη Ρουμανία είναι υψηλές αφού έχουν ολοκληρωθεί οι επενδύσεις. Σημειώνεται πως το 2018 είχε κέρδη 555 χιλ. ευρώ από 1,5 εκατ. ευρώ το 2017.
Στην Τουρκία, η εταιρεία έχει προβεί στην πρόσληψη νέων στελεχών, που αναμένεται να δώσουν ώθηση στα μεγέθη.
Στην Βουλγαρία (2018: ζημίες 465 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 245 χιλ. το 2017), η τοποθέτηση Έλληνα manager, με προϋπηρεσία στον όμιλο, αναμένεται να νοικοκυρέψει την θυγατρική και στόχος είναι να περιοριστούν, εάν όχι να εξαλειφθούν οι ζημίες.
Τα δάνεια έχουν μειωθεί κατά 2 εκατ. ευρώ στο πεντάμηνο και μαζί με μία καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης εκτιμάται εξοικονόμηση 150 χιλ. ευρώ στα έξοδα.
Αρκετά σημαντικό είναι πως μετά τις διαγραφές απαιτήσεων που έγιναν το 2018 δεν υπάρχουν επισφάλειες.
Η εταιρεία έδωσε 8% αύξηση στους εργαζομένους και θα δώσει και bonus αν τα αποτελέσματα φέτος είναι καλά.
Η διοίκηση δήλωσε στη γενική συνέλευση ότι βασική της προτεραιότητα είναι η αποδοτική λειτουργία των θυγατρικών στα Βαλκάνια, αλλά εξετάζει και την περίπτωση εξαγοράς εταιρείας στην Πολωνία, μία επένδυση της τάξης των 10-20 εκατ. ευρώ.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία θα μπορούσαμε να περιμένουμε για φέτος μία κερδοφορία κοντά στα 4 ευρώ έναντι 3,2 εκατ. ευρώ το 2018 και αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις της στήλης η μετοχή θα παίζει με p/e 10 φορές.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS