Στο ΣΕΠΕ ο Α. Τσίπρας για να ενισχύσει το «βάσιμο λόγο» για τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα

Στο ΣΕΠΕ ο Α. Τσίπρας για να ενισχύσει το «βάσιμο λόγο» για τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα
Η επιχείρηση που θα αναγγέλλει μία απόλυση, υποχρεωτικά θα σημειώνει και έναν από τους τρεις λόγους για τους οποίους την αποφάσισε
Σε μια συμβολική κίνηση, η οποία σχετίζεται με την αναβάθμιση από  σήμερα του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και σε ειδική εφαρμογή, όπου θα δηλώνονται οι απολύσεις εργαζομένων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίες πλέον, θα πρέπει είναι αιτιολογημένες, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφτεί την κεντρική διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας.
Από το πρωί λειτουργεί αναβαθμισμένο το πληροφοριακό σύστημα  ΕΡΓΑΝΗ στο Έντυπο Ε6 - Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση).
Σύμφωνα με εγκύκλιο, προστέθηκε νέο πεδίο στο οποίο θα αναφέρεται ο βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, ο οποίος θα επιλέγεται από μία λίστα τιμών που θα δίνει τρεις επιλογές, όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη ως εξής:
1.Ικανότητα εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας.
2.Συμπεριφορά του εργαζομένου.
3. Λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης.
Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση που θα αναγγέλλει μία απόλυση, υποχρεωτικά θα σημειώνει και έναν από τους τρεις λόγους για τους οποίους την αποφάσισε.
Υπενθυμίζεται ότι το νέο πλαίσιο των απολύσεων ισχύει από τις 17 Μαΐου 2019 και περιγράφεται σε σχετική διάταξη νόμου που προβλέπει ότι: «Η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θεωρείται έγκυρη μόνο αν οφείλεται σε βάσιμο λόγο, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης, το βάρος επίκλησης και απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων έγκυρης καταγγελίας φέρει ο εργοδότης».
Η παραπομπή στο άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη σημαίνει ότι βάσιμος λόγος απολύσεως θα πρέπει να αναζητηθεί «στην ικανότητα ή τη συμπεριφορά του εργαζομένου και στις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης, της εγκατάστασης ή της υπηρεσίας».
Να σημειωθεί ότι με άλλη διάταξη από την 1η Ιουλίου οι εργοδότες υποχρεώνονται να καταβάλλουν την αποζημίωση απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά σε λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.
Επίσης, τόσο για την καταβολή των αποζημιώσεων απόλυσης όσο και για την καταβολή των μισθών, οι εργοδότες υποχρεώνονται να αναφέρουν για κάθε καταβολή την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS