Τι πραγματικά σημαίνει για τους μετόχους η προαιρετική πρόταση της εταιρίας Τιτάνα

Τι πραγματικά σημαίνει για τους μετόχους η προαιρετική πρόταση της εταιρίας Τιτάνα
Η διοίκηση επιλέγει έδρα τις Βρυξέλες και ως έδρα  της διοίκησης την Κύπρο
Στη  διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εναποθέτουν τις ελπίδες τους οι μικροεπενδυτές  του Τιτάνα, οι οποίοι σε διάστημα οκτώ μηνών καλούνται να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της  νέας προαιρετικής δημοσίας πρότασης μετά την πρώτη ανεπιτυχή προσπάθεια του περασμένου Οκτωβρίου της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, να συγκεντρώσει το 90%  των μετοχών μετά την άρνηση  των μικροεπενδυτών  να δώσουν τις μετοχές.
Στην αρχική δημόσια πρόταση ανταποκρίθηκε το 88% των μετόχων με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία καθώς η νομοθεσία προέβλεπε το 90%.
Ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Παπαλεξόπουλος μετά την άρνηση των μετόχων στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση έφερε την προαιρετική δημόσια πρόταση πιθανόν ως «ποινή» έναντι των μετόχων κατεβάζοντας το όριο συγκέντρωσης των μετοχών στο 75%  όταν οι βασικοί μέτοχοι και ξένοι θεσμικοί επενδυτές κατέχουν το 55% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Η χθεσινή γενική συνέλευση των μετοχών έδωσε έγκριση για τη δημόσια πρόταση που υπέβαλε η «εταιρεία ΤΙΤΑΝ Cement International  S.A» προς τους μετόχους  της «Α.Ε Τσιμέντων Τιτάν» για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών  της Α.Ε. Τσιμέντων Τιταν με αντάλλαγμα μετοχές της «Τιταν Cement International  S.A»
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη στα χέρια της το ενημερωτικό δελτίο του Τιτάνα, το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρμοδίων υπηρεσιών για να φθάσει  τις  επόμενες  εβδομάδες στο τελικό στάδιο της έγκρισης.
Αξιόπιστη πηγή υποστηρίζει ότι και στο παρελθόν υπήρχε εταιρεία που διέθετε κοινό και προνομιούχο τίτλο και η υπόθεση είχε θετικό αποτέλεσμα για την  εταιρεία.
Αναφορικά με το όριο του 75% που βάζει η διοίκηση της εισηγμένης η ίδια  πηγή λέει θα εξεταστούν όλα τα θέματα και θα εφαρμοσθεί ο νόμος για τις δημόσιες προτάσεις.
Από την πλευρά τους οι μικροεπενδυτές που βρέθηκαν στην γενική  συνέλευση  με  ερωτήσεις  για την σκοπιμότητα της νέα προαιρετικής δημόσιας πρότασης δεν  έλαβαν σαφείς απαντήσεις  ενώ πριν από ένα  χρόνο η διοίκηση είχε αποκλείσει αυτή την προοπτική η οποία σήμερα υλοποιείται.   
Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι η είσοδος των μετοχών του Τιτάνα  στο χρηματιστήριο  Euronext  θα τη βοηθήσει να μειώσει το χρηματοοικονομικό κόστος  ακόμη  και μία ποσοστιαία μονάδα.
Το μέσο επιτόκιο δανεισμού ανέρχεται στο 2,5%  και αναμένεται να πέσει στο 1,5%.
Ο  διευθύνων σύμβουλος κ. Δημήτρης  Παπαλεξόπουλος ανέφερε ότι ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και  οι αντίστοιχες εταιρείες της Κίνας χάρη στη αρωγή του κράτους επεκτείνονται έξω από τη χώρα τους με αποτέλεσμα οι εταιρίες του δυτικού κόσμου να προσπαθούν να αμυνθούν μειώνοντας το κόστος χρηματοδότησης.   
Στο ενδεχόμενο η προαιρετική δημόσια πρόταση να φθάσει στο 90% η διοίκηση της  εταιρείας είναι έτοιμη να διαθέσει το ποσό των 150 εκατ. ευρώ για να συγκεντρώσει και το υπόλοιπο 10% των μετοχών.
Όμως όρος του 75% θα διασφαλίσει την μετακίνηση των μετοχών στο Euronext και το υπόλοιπο 25% των μετοχών θα διαπραγματεύεται στο ελληνικό χρηματιστήριο με συνέπεια να παρουσιάζει χαμηλή εμπορευσιμότητα ενώ στο ενδεχόμενο κάποιος επενδυτής να  επιδιώξει να ρευστοποιήσει θα προκαλεί πιέσεις στη μετοχή.
Ο συνολικός αριθμός των κοινών μετοχών ανέρχεται σε 77.063.562 μετοχές  και ο αριθμός των προνομιούχων μετοχών ανέρχεται σε 7.568.960 ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κοινός τίτλος καταγράφει απώλειες περίπου10% από τις αρχές του έτους.
Η τιμή της μετοχής έκλεισε στα 17,72 ευρώ στη συνεδρίαση της Παρασκευής 7 Ιουνίου 2019, η οποία να σημειωθεί απέχει 18% από την τιμή των 19,46 που είναι η θεωρητική τιμή για την έξοδο της μετοχής από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Πάντως οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές δεν διαβλέπουν ότι η προαιρετική δημόσια πρόταση θα φέρει υπεραξίες με την προοπτική να φθάσει η συμμετοχή στο 90%.
Η επενδυτική κοινότητα μετά την ολοκλήρωση της  γενικής συνέλευσης κατανόησε ότι πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα  και  ειδικότερα οι θεσμικοί επενδυτές που με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η μετοχή του Τιτάνα θα βγει από το δείκτη FTSE-25.
Τέλος να σημειωθεί ότι η έδρα της  εταιρείας θα είναι  στις Βρυξέλες, τα γραφεία της διοίκησης στην Κύπρο όπως και η γενική συνέλευση  θα πραγματοποιείται στα γραφεία της  διοίκησης.
Ο διευθύνων σύμβουλος του Τιτάνα  είπε ότι δεν θα υπάρξουν φορολογικά οφέλη για την εταιρεία όπως και για τους εργαζόμενους και  ο στόχος  είναι  η βελτίωση  του χρηματοοικονομικού  κόστους.
 
Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS