Αθ. Σαββάκης (ΣΒΕ): Εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων, για ισχυρή ανάπτυξη

Αθ. Σαββάκης (ΣΒΕ): Εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων, για ισχυρή ανάπτυξη
Άρθρο του Προέδρου Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος κ. Αθανάσιου Σαββάκη
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η χώρα έχει ανάγκη ισχυρών μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων, τόσο στη λειτουργία της οικονομίας όσο και στη λειτουργία της ίδιας της κοινωνίας.
Πρέπει να γίνει απ΄ όλους κατανοητό ότι σε μεταρρυθμίσεις, ειδικά σ΄εκείνες που αφορούν την οικονομία και το επιχειρηματικό περιβάλλον, δεν μπορούν να προέλθουν «εκ των άνω».
Η πρόταση για συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να υποδειχθεί (κυριολεκτικά) απ΄ αυτούς που βιώνουν τις επιπτώσεις τους, δηλαδή από την επιχειρηματική κοινότητα.
Μετά, η δημόσια διοίκηση, πραγματικά είναι «υποχρεωμένη» να προσαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις τόσο στις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας, όσο και στις γενικότερες επιπτώσεις τους στη λειτουργία της οικονομίας.
Βεβαίως, η προσπάθεια επίτευξης συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων λόγω των μεταρρυθμίσεων, χωρίς προηγούμενη τεχνοκρατική μελέτη της δυνατότητας επίτευξής τους, αποτελεί πραγματικά πολιτική παρέμβαση που είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη σε αποτυχία.
Δυστυχώς, η εμπειρία μας δείχνει ότι τέτοιου είδους πολιτικές παρεμβάσεις αποτυγχάνουν για τους ακόλουθους λόγους:

- γιατί η δημόσια διοίκηση ανθίσταται σθεναρά σε οποιεσδήποτε εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις και αδυνατεί να ακολουθήσει τους ρυθμούς του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος,

- γιατί η άσκηση της πολιτικής εξουσίας και του κυβερνητικού έργου βρίσκεται σε ευθεία συνάρτηση με τα πρόσωπα που την ασκούν. Αλλαγές προσώπων, ακόμη και στους ίδιους κυβερνητικούς σχηματισμούς, δημιουργούν ασυνέχειες και απελπιστικές καθυστερήσεις, και,

- γιατί ο προγραμματισμός και ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι έννοιες που δύσκολα εντάσσονται στις λειτουργίες του κράτους, παρά τις προσπάθειες που επιβλήθηκαν από τους κοινοτικούς κανονισμούς, που αφορούν τις κοινοτικές ενισχύσεις.

Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί αδήριτη ανάγκη για τη χώρα να υπάρξει μια ισχυρή πολιτική δέσμευση για την έμπρακτη υποστήριξη της βιομηχανίας και την επαναφορά της μεταποιητικής δραστηριότητας στην κορυφαία θέση συνεισφοράς στην αναπτυξιακή διαδικασία.
Θα πρόκειται για πραγματική και ουσιαστική μεταρρύθμιση στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας.
Είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ευαγγελιζόμενη απ’ ολόκληρο το πολιτικό σύστημα αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας μας, και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων.
Για την επαναφορά της Ελλάδας από τα «αζήτητα» της παγκόσμιας αγοράς επενδύσεων στο έντονο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών και η ανάδυσή της από το βυθό της διεθνούς κατάταξης ανταγωνιστικότητας σε θέσεις που πραγματικά της αξίζουν, μπορεί να γίνει μόνον:

- Με την εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση, στη μείωση της γραφειοκρατίας και της πολυνομίας, στην ψηφιοποίηση της οικονομίας και στην εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού τομέα

- Με την εφαρμογή πολιτικών φιλικών προς τις επενδύσεις, μέσω της μείωσης της φορολογίας και της θέσπισης ισχυρών κινήτρων, κυρίως, για την περιφερειακή βιομηχανία

- Με τη συνειδητοποίηση ότι ο εξωστρεφής προσανατολισμός και η ταχύτερη και ουσιαστικότερη ενσωμάτωση της καινοτομίας, σε όλο το φάσμα της οικονομίας, αποτελούν μονόδρομο.

Αθανάσιος Σαββάκης
Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS