Ανεβάζει η Euroxx στα 11,20 ευρώ από 9,70 ευρώ την τιμή στόχο για την Aegean Airlines

Ανεβάζει η Euroxx στα 11,20 ευρώ από 9,70 ευρώ την τιμή στόχο για την Aegean Airlines
Η μετοχή διαπραγματεύεται με discount σε όρους EV/EBITDA για την περίοδο 2020-21 έναντι των ομοειδών και με premium για την ίδια περίοδο έναντι των ομοειδών
Τη σύσταση για αποδόσεις ανώτερες από αυτές της αγοράς διατηρεί η Euroxx για τη μετοχή της Aegean αλλά ανεβάζει την τιμή στόχο στα 11,20 ευρώ από 9,70 ευρώ σε σχετική της έκθεση.
Όπως αναφέρει η παραγγελία των νέων αεροσκαφών είναι θετική και ενισχύει την αξία. Το 2019 περιμένει πως θα είναι έτος συσσώρευσης και αυξάνει τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή της περιόδου 2019-20 κατά 4-8%.
Επίσης περιμένει διατήρηση των υψηλών μερισμάτων και συγκεκριμένα περιμένει απόδοση 7,2% κατά μέσο όρο την περίοδο 2019-21.
Λόγω της αναθεώρησης προς τα πάνω των εκτιμήσεων για τα κέρδη και του χαμηλότερου μέσου σταθμισμένου κόστος κεφαλαίου από 7,5% σε 7% αλλά και του υπολογισμού της παραγγελίας των νέων αεροσκαφών αυξάνει την τιμή στόχο.
Η μετοχή διαπραγματεύεται με discount σε όρους EV/EBITDA για την περίοδο 2020-21 έναντι των ομοειδών και με premium για την ίδια περίοδο έναντι των ομοειδών αλλά προσφέρει υψηλότερη μερισματική απόδοση.


BREAKING NEWS