ΟΠΑΠ: Αύξηση κερδών 43,5% στο α' 3μηνο 2019 - Στα 396 εκατ. ευρώ τα έσοδα

ΟΠΑΠ: Αύξηση κερδών 43,5% στο α' 3μηνο 2019 - Στα 396 εκατ. ευρώ τα έσοδα
Αύξηση κερδών και εσόδων κατέγραψε για το πρώτο τρίμηνο του 2019 η ΟΠΑΠ
Αύξηση κερδών και εσόδων κατέγραψε για το πρώτο τρίμηνο του 2019 η ΟΠΑΠ, με την εταιρεία να επικαλείται την αυξανόμενη συνεισφορά των VLTs σε συνδυασμό με την σημαντική ενίσχυση των αριθμολαχείων και του παιχνιδιού «Πάμε Στοίχημα», που επανήλθε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 57,2 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2019, αυξημένα κατά 43,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, ενώ τα καθαρά της έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξήθηκαν κατά 5% και διαμορφώθηκαν στα 396,0 εκατ. ευρώ.
Συνοπτικά τα οικονομικά μεγέθη της ΟΠΑΠ:
- Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) α’ τριμήνου 2019 αυξημένα κατά 5,0% στα €396,0εκ. (Q1 2018: €377,3εκ).
- Συνολικά το GGR στο α’ τρίμηνο 2019 παρουσίασε την ισχυρότερη επίδοση 1ου τριμήνου από το 2010.
- Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) διαμορφώθηκε σε €156,1εκ (Q1 2018: €147,9εκ) αυξημένο κατά 5,5% σε σχέση με πέρυσι, κατά αντιστοιχία με τον ρυθμό αύξησης των εσόδων.
- Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στα €111,6εκ. (Q1 2018: €87,2εκ), αυξημένα κατά 28,0% ή 15,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων που σχετίζονται κυρίως με αντιστροφή επίδικων προβλέψεων.
- Λειτουργικά έξοδα στα €64,1εκ, μειωμένα κατά 4,9% σε ετήσια βάση, απόρροια της συνολικής αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των κατηγοριών εξόδων κυρίως ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του τεχνολογικού μετασχηματισμού.
- Καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 43,5% στα €57,2εκ. (Q1 2018: €39,8εκ.) ή υψηλότερα κατά 13,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση.
- Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα €410,5εκ. και δείκτη Καθαρός Δανεισμός/LTM EBITDA στο 1,1x.
- 19.965 VLTs στην Ελλάδα και 6.328 SSBTs στην Ελλάδα και Κύπρο εγκατεστημένα στις 31 Μαρτίου 2019.
- Υπόλοιπο μικτό μέρισμα ανά μετοχή €0,60 με επιλογή επανεπένδυσης (scrip option). Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 26 Ιουνίου 2019


www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS