Η ανακοίνωση της Frigoglass για τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου και η… παρανόηση της αγοράς

Η ανακοίνωση της Frigoglass για τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου και η… παρανόηση της αγοράς
Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών δε βελτιώνει το ύψος των ιδίων κεφαλαίων
Μικρού μεγέθους… παρεξήγηση φαίνεται πως έχει γίνει με την ανακοίνωση της Frigoglass για την επικείμενη γενική συνέλευση.
Μέσα στα θέματα και συγκεκριμένα στο έκτο αναφέρεται μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών.
Πιο αναλυτικά το θέμα 6 αναφέρει: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €92.413.815,26 στο ποσό των €35.543.775,10, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 355.437.751 μετοχών της Εταιρείας από €0,36 σε €0,10, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Κάποιοι στην αγορά ανέφεραν πως η μείωση αυτή θα βελτιώσει την καθαρή θέση και είναι ένα πρώτο βήμα για να βγει η μετοχή από την επιτήρηση.
Η μετοχή σημείωση μικρή άνοδο αλλά δεν έχει κάνει κάτι σημαντικό το τελευταίο διάστημα.
Η αλήθεια είναι πως κάποιοι έχουν παρανοήσει τη συγκεκριμένη κίνηση.
Κατ’ αρχάς μία εισηγμένη δεν μπορεί να «κουβαλάει» συσσωρευμένες ζημιές υψηλές που σε κάποιες περιπτώσεις να υπερβαίνουν ακόμα και το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου.
Μετά θα πρέπει να πούμε πως η κίνηση είναι καθαρά λογιστική.
Πρόκειται για άθροισμα πράξεων που το αποτέλεσμα δίνει το ύψος των ιδίων κεφαλαίων.
Θα μειωθεί δηλαδή το μετοχικό κεφάλαια και θα μειωθούν οι ζημιές.
Άρα τα ίδια κεφάλαια στο τέλος της πράξης θα εξακολουθήσουν να είναι τα ίδια.

Και συγκεκριμένα για τον όμιλο το 2018 τα ίδια κεφάλαια ήταν αρνητικά κατά σχεδόν 92 εκατ. ευρώ και για τη μητρική θετικά κατά 22,5 εκατ. ευρώ.
Για να βγει τώρα η μετοχή από την επιτήρηση και σύμφωνα με τον κανονισμό θα πρέπει στη χρήση 2019 να εμφανίσει θετική καθαρή θέση ο όμιλος.
Δηλαδή να εμφανίσει κέρδη 92 εκατ. ευρώ είτε από τη λειτουργία της επιχείρησης, είτε από έκτακτα είτε από κάποιο άλλο τρόπο, όπως για παράδειγμα από αύξηση κεφαλαίου.
Η εξέλιξη αυτή δεν πρέπει να θεωρείται πιθανή.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS