Ισχυρές πιέσεις λόγω αποτελεσμάτων στην Intralot – Συμπαρασύρει χαμηλότερα και την Intracom

Ισχυρές πιέσεις λόγω αποτελεσμάτων στην Intralot – Συμπαρασύρει χαμηλότερα και την Intracom
Τα αποτελέσματα κάνουν ακόμα πιο αναγκαίες τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης και συμμαζέματος που έχει ανακοινώσει η διοίκηση
Μεγάλες πιέσεις ασκούνται από το ξεκίνημα της συνεδρίασης στην Intralot λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων που εμφάνισε στο πρώτο τρίμηνο, με τις ζημιές να γυρίζουν αρνητική την καθαρή θέση.
Ο κίνδυνος της επιτήρησης είναι σημαντικός, αφού αν δεν αλλάξει η εικόνα και παραμείνει αρνητική η καθαρή θέση στη χρήση η μετοχή θα μπει σε καθεστώς ειδικής διαπραγμάτευσης.
Η μετοχή υποχωρεί 13,6% και βρίσκεται στα 0,3455 ευρώ με όγκο 810 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση 54 εκατ. ευρώ.
Η πτώση της μετοχής συμπαρασύρει και την Intracom η οποία υποχωρεί 10% και βρίσκεται στα 0,7850 ευρώ με όγκο 294 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση 59 εκατ. ευρώ
Η Intralot στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης εμφάνισε νέες μεγάλες ζημιές με αποτέλεσμα η καθαρή θέση του ομίλου να γυρίσει αρνητική κατά 4,1 εκατ. ευρώ ενώ της μητρικής είναι στα 47,5 εκατ. ευρώ.
Ο τζίρος υποχώρησε στα 192,7 εκατ. ευρώ από 210,7 εκατ. ευρώ και η ζημιά αυξήθηκε 10,8 εκατ. ευρώ από 6,7 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 917,7 εκατ. ευρώ από 909,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018 και τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν στα 133,7 εκατ. ευρώ από 162,4 εκατ. ευρώ.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές υποχώρησαν στα 19,6 εκατ. ευρώ και δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις επενδυτικές και τις χρηματοδοτικές εκροές.
Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε στα 647,5 εκατ. ευρώ.
Τα αποτελέσματα κάνουν ακόμα πιο αναγκαίες τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης και συμμαζέματος που έχει ανακοινώσει η διοίκηση.


BREAKING NEWS