Σε νέα υψηλά 11 ετών η Περσεύς – Τα θεμελιώδη και οι εκτιμήσεις της αγοράς για το ιδιοκτησιακό

Σε νέα υψηλά 11 ετών η Περσεύς – Τα θεμελιώδη και οι εκτιμήσεις της αγοράς για το ιδιοκτησιακό
Η καθαρή θέση είναι στα 24,4 εκατ. ευρώ, οι τραπεζικές υποχρεώσεις στα 20,3 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα στα 9,2 εκατ. ευρώ.
Σε νέα υψηλά 11 ετών διαπραγματεύεται η μετοχή της Περσεύς και είναι από τις λίγες που ξεχωρίζουν στη σημερινή συνεδρίαση πλην των γνωστών μετοχών από την υψηλή κεφαλαιοποίηση.
Η μετοχή βρίσκεται στα 1,3350 ευρώ με άνοδο 12,18% και όγκο 13 χιλ. τεμάχια.
Η αποτίμηση ανέρχεται στα 22,9 εκατ. ευρώ.
Πολλά έχουν ακουστεί και έχουν γραφεί αναφορικά με το μέλλον της εισηγμένης στο ταμπλό, καθώς η εξαγορά της Σελόντα και του Νηρέα την επηρεάζουν αφού η Σελόντα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος.
Βάσει κανονισμού του ΧΑ αν υπάρχει άλλος μεγαλύτερος μέτοχος και κάποιος τρίτος αποκτήσει ποσοστό άνω του 33% δεν υπάρχει υποχρέωση για δημόσια πρόταση.
Εδώ ο μεγαλύτερος μέτοχος είναι ο όμιλος Κυριακού, ενώ ο κ.Αντύπας πρόεδρος της εισηγμένης είναι μέτοχος με 6% αλλά και εκ των έμπιστων προσώπων του ομίλου.
Ο όμιλος Κυριακού θέλει να επικεντρωθεί σε άλλες δραστηριότητας και δεν αποκλείεται να θελήσει να κλείσει τον κύκλο τους στην εταιρεία, η οποία προέρχεται από περασμένες εποχές τότε που υπήρχαν ακόμα οι Ευρωσυμμετοχές.
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς δεν αποκλείεται να δούμε τον όμιλο Κυριακού να πουλάει τη συμμετοχή στην Περσεύς.
Αναφορικά με τα θεμελιώδη στην Περσεύς έχει γίνει σημαντική δουλειά με αποτέλεσμα να μειωθεί ο τραπεζικός δανεισμός, ενώ και σε επίπεδο κερδοφορίας το 2018 ήταν καλό.
Η καθαρή θέση είναι στα 24,4 εκατ. ευρώ, οι τραπεζικές υποχρεώσεις στα 20,3 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα στα 9,2 εκατ. ευρώ.
Άρα ο καθαρός δανεισμός είναι στα 11 εκατ. ευρώ.
Οι πωλήσεις το 2018 ανήλθαν στα 45,7 εκατ. ευρώ από 44,8 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη στα 2,9 εκατ. ευρώ από 1,8 εκατ. ευρώ.


www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS