Παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων - Η 29η Ιουλίου καταληκτική ημερομηνία

Παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων - Η 29η Ιουλίου καταληκτική ημερομηνία
Παράταση ενός μήνα για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Παράταση ενός μήνα έδωσε το υπουργείο Οικονομικών για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μεταφέρεται από τις 30 Ιουνίου στις 29 Ιουλίου 2019.
Ειδικότερα σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Α.1211/2019:
1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2019.
2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS