Χωρίς τις νόμιμες εξουσιοδοτήσεις η απομάκρυνση του Τάκη Δομαζάκη από την Creta Farms

Χωρίς τις νόμιμες εξουσιοδοτήσεις η απομάκρυνση του Τάκη Δομαζάκη από την Creta Farms
Ποιος ο ρόλος του κ. Πέτρου Παπαδάκη
Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση απομάκρυνσης από την θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της Creta Farms, Κωνσταντίνου Δομαζάκη.
Πηγές που πρόσκεινται στον επιχειρηματία και βασικό μέτοχο της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας, αναφέρουν ότι θα υπάρξουν άμεσα νομικές ενέργειες κατά της εγκυρότητας της συγκεκριμένης απόφασης του Δ.Σ., δεδομένου ότι ο κ. Πέτρος Παπαδάκης ψήφισε με αμφιβόλου γνησιότητας εξουσιοδότηση και χωρίς καμία σφραγίδα επικύρωσης από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Κοτζαμπασάκη ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ και κουμπάρος του Προέδρου Εμμανουήλ Δομαζάκη, για δύο αλλαγές του Δ.Σ.
Ειδικότερα, κατά την διάρκεια του Δ.Σ., με την αμφιβόλου γνησιότητας και μη επικυρωμένη εξουσιοδότηση, ο κ. Πέτρος Παπαδάκης, ψήφισε εξ ονόματος του κ. Κοτζαμπασάκη, την απομάκρυνση του κ. Κ. Δομαζάκη από την θέση του διευθύνοντος συμβούλου και την αλλαγή της θέσης του στο διοικητικό  συμβούλιο  από εκτελεστικό σε μη εκτελεστικό μέλος.
Με την ίδια εξουσιοδότηση ψήφισε δε και την εκλογή του προσώπου του στο Δ.Σ. ως εκτελεστικό μέλος.
Στο ΔΣ κατά την συνεδρίαση του οποίου ελήφθησαν αυτές οι αποφάσεις ενώ εμφανίζεται ότι ήταν σε νόμιμη ολομέλεια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το συγκεκριμένο μέλος δεν είχε δώσει την προβλεπόμενη από τον νόμο εξουσιοδότηση που πρέπει να γίνει με συγκεκριμένες διαδικασίες επικύρωσης ώστε να έχει το δικαίωμα ο κ. Π. Παπαδάκης να ψηφίσει αντί του κ. Κοτζαμπασάκη στις
συγκεκριμένες αποφάσεις.
Εξ΄ αυτού του λόγου προκύπτει θέμα νομιμότητας της απόφασης δεδομένου ότι σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις και την νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών απαιτούνται 5 ψήφοι για την λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.
Ψήφοι οι οποίοι δεν υπήρχαν λόγο μη νόμιμης εξουσιοδότησης.
Επιπρόσθετα, μαθαίνουμε ότι στα θέματα ημερήσια διάταξης που είχαν κοινοποιηθεί για το συγκεκριμένο Δ.Σ. δεν υπήρχε πουθενά αναφορά για την παύση από το αξίωμα του διευθύνοντος σύμβουλου του κ. Κ.. Δομαζάκη.
Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές προστίθεται ένας ακόμη πονοκέφαλος για την Creta Farms αυτός της εγκυρότητας των αποφάσεων του Δ.Σ. μετά και την αναδιάρθρωση του, δηλαδή μετά την απομάκρυνση του κ. Κ. Δομαζάκη.
Τα γεγονότα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό με το οποίο εγείρονται ζητήματα νομιμότητας των ενεργειών που έγιναν δεδομένου ότι σε ΔΣ που μεσολάβησαν από τη στιγμή της παραίτησης ως αυτή της αντικατάστασης τίθεται ζήτημα ακυρότητας των αποφάσεων λόγω μη εφαρμογής των καταστατικών διατάξεων.
Τέλος, όσον αφορά στην ίδια την δραστηριότητα της εταιρείας, πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι τον μήνα Μάιο, ήταν η πρώτη φορά που η εταιρεία παρουσίασε καθυστερήσεις και ελλείψεις σε προϊόντα και ιδιαίτερα στους πολύ δημοφιλείς κωδικούς των Εν Ελλάδι και περισσότερο στην γαλοπούλα.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS