Ασφυκτικό το χρονικό περιθώριο για διαχωρισμό των λογαριασμών προμήθειας ρεύματος και αερίου - «Καμπανάκι» από αγορά

Ασφυκτικό το χρονικό περιθώριο για διαχωρισμό των λογαριασμών προμήθειας ρεύματος και αερίου - «Καμπανάκι» από αγορά
Οι προμηθευτές ελπίζουν ότι η ΡΑΕ θα αντιληφθεί στο σφάλμα της και θα προβεί στην αναγκαία διόρθωση

Κυριολεκτικά σε αγώνα δρόμου θα πρέπει να αποδυθούν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ώστε να προσαρμοστούν στα δεδομένα που «φέρνει» η πρόσφατη απόφαση της ΡΑΕ για τους κανόνες τήρησης χωριστών λογαριασμών στην προμήθεια κάθε προϊόντος.
Έτσι, με βάση την απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ μόλις στις 16 Μαΐου, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή και των δύο ενεργειακών προϊόντων (πρακτικά σχεδόν όλες οι εταιρείες του κλάδου) καλούνται να προσαρμόσουν λογιστικά και μηχανογραφικά συστήματα εντός του τρέχοντος έτους.
Μία διορία που, όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, είναι εξαιρετικά προβληματικά, αν όχι ανέφικτη.
Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, η ένσταση αναφορικά με το ασφυκτικό χρονικό περιθώριο συμμόρφωσης στην απόφαση, είχε διατυπωθεί και στη δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε, σχετικά με την τήρηση των χωριστών λογαριασμών.

Ωστόσο, η Αρχή δεν την έλαβε υπόψη της κατά τη λήψη της απόφασής της.
Ακόμη και τώρα, οι προμηθευτές ελπίζουν ότι η ΡΑΕ θα αντιληφθεί στο σφάλμα της και θα προβεί στην αναγκαία διόρθωση.
Κάτι που σημαίνει πως θα επεκτείνει την προθεσμία συμμόρφωσής τους στην απόφαση.

Αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού

Υπενθυμίζεται πως η υποχρέωση για την τήρηση χωριστών λογαριασμών, για τις ολοκληρωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φυσικού αερίου και Ηλεκτρισμού, απορρέει από τον νόμο 4001/2011.
Σύμφωνα με τον νόμο, σκοπός του διαχωρισμού, σαν οι δύο αυτές δραστηριότητες να ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις, είναι να αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι διασταυρούμενες επιχορηγήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση της Αρχής καθορίζει τους κανόνες λογιστικού διαχωρισμού μίας οριζόντιας ολοκληρωμένης επιχείρησης που ασκεί παράλληλα και τις δύο δραστηριότητες.
Ωστόσο, με τον χρονικό «ορίζοντα» στον οποίο προβλέπει την εφαρμογή του διαχωρισμού, η ΡΑΕ δείχνει ελλιπή κατανόηση βασικών πρακτικών λειτουργίας των επιχειρήσεων που εποπτεύει.
Το θέμα προβληματίζει ιδιαίτερα τους παράγοντες της αγοράς, καθώς προστίθεται σε μια σωρεία λανθασμένων χειρισμών από την πλευρά της Αρχής, όπως οι χρεώσεις που επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τη Ρεβυθούσα, οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις στα τιμολόγια αντί να προωθούνται οι «έξυπνοι» μετρητές, καθώς και τα αργά αντανακλαστικά που έχει επιδείξει η ΡΑΕ στην περίπτωση των ΑΔΙ και των διαγωνισμών για τα «έξυπνα» νησιά.

πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS