Κρι - Κρι: Πώληση μετοχών από τους κ.κ. Π. Τσινάβο και Γ. Κοτσαμπάση

Κρι - Κρι: Πώληση μετοχών από τους κ.κ. Π. Τσινάβο και Γ. Κοτσαμπάση
Σε πώληση μετοχών της Κρι-Κρι, προχώρησαν οι κ.κ. Παναγιώτης Τσινάβος και Γεώργιος Κοτσαμπάσης, πρόεδρος και αντιπρόεδρος της εταιρείας αντίστοιχα
Σε πώληση μετοχών της Κρι-Κρι, προχώρησαν οι κ.κ. Παναγιώτης Τσινάβος και Γεώργιος Κοτσαμπάσης, πρόεδρος και αντιπρόεδρος της εταιρείας αντίστοιχα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σημερινή (28/5/2019) ανακοίνωση, η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι ο κος Τσινάβος Παναγιώτης, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του α.13 του Ν.3340/2005, ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη στις 27/05/2019 σε πώληση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών προς 5,38 ευρώ έκαστη.
Παράλληλα, η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι ο κος Κοτσαμπάσης Γεώργιος, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του α.13 του Ν.3340/2005, ως Αντιπρόεδρος της Εταιρείας, προέβη στις 27/05/2019 σε αγορά 650 κοινών ονομαστικών μετοχών προς 5,30 ευρώ έκαστη.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS