Κρι - Κρι: Πώληση 20.000 μετοχών από τον κ. Τσινάβο Παναγιώτη

Κρι - Κρι: Πώληση 20.000 μετοχών από τον κ. Τσινάβο Παναγιώτη
Την πώληση 20.000 μετοχών από τον κ. Τσινάβο Παναγιώτη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, ανακοίνωσε η Κρι-Κρι
Την πώληση 20.000 μετοχών από τον κ. Τσινάβο Παναγιώτη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, ανακοίνωσε σήμερα (27/5/2019) η Κρι-Κρι.
Ειδικότερα, η εταιρεία Κρι-Κρι Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι ο κος Τσινάβος Παναγιώτης, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του α.13 του Ν.3340/2005, ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη στις 24/05/2019 σε πώληση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών προς 5,1605 ευρώ έκαστη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS