Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Fourlis: Στις 14 Ιουνίου 2019 η ετήσια Γ.Σ. για επιστροφή κεφαλαίου και πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

tags :
Fourlis: Στις 14 Ιουνίου 2019 η ετήσια Γ.Σ. για επιστροφή κεφαλαίου και πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
Η έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και η επιστροφή κεφαλαίου, θα βρεθούν στο επίκεντρο της ετήσιας Γ.Σ. της Fourlis, που θα διεξαχθεί στις 14 Ιουνίου 2019
Η έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, θα βρεθούν στο επίκεντρο της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Fourlis, που θα διεξαχθεί στις 14 Ιουνίου 2019.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (24/5/2019) ανακοίνωση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 14 η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens City Centre Hotel, στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αριθ. 50, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 21η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Σωρού αριθ. 18-20, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
5. Ανακοίνωση παραίτησης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή νέου μέλους. 6. Έγκριση προγράμματος αγοράς από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών και ειδικώτερα αγοράς μέχρι του αριθμού των 2.590.365 μετοχών (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) εντός 24 μηνών από της εγκρίσεως, με κατώτατο όριο απόκτησης ένα ευρώ (€ 1,00) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης οκτώ ευρώ (€8,00) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.
7. Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους κατά το ποσό των 0,10€ ανά μετοχή, μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.
8. Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

www.bankingnews.gr


Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης