Μείωση 1,3% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο το α' τρίμηνο του 2019

Μείωση 1,3% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο το α' τρίμηνο του 2019
Μείωση 1,3% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο το α' τρίμηνο του 2019
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2015=100,0 και περίοδο αναφοράς το Α΄ τρίμηνο 2019, η εξέλιξη του οποίου, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα στοιχεία ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού τριμήνου ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:
Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο του Α΄ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε μείωση 1,3% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2018, μείωση 6,9%.
Ο Εποχικά Διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο του Α΄ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε μείωση 2,2%.

www.bankingnews.gr

Νίκος Κονδυλόπουλος

BREAKING NEWS