Στα 660 ευρώ οι κατώτατοι μισθοί των Αρτοποιών

Στα 660 ευρώ οι κατώτατοι μισθοί των Αρτοποιών
Τι προβλέπει η νέα διετή Κλαδική Σύμβαση Εργασίας
Η δεύτερη διετή κλαδική σύμβαση, 2019-2021,μετά από αυτή των τραπεζοϋπαλλήλων υπεγράφη με εργοδότες στα Αρτοποιεία που ρυθμίζει τους κατώτερους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Αρτοποιεία όλης της χώρας.
Στη σύμβαση ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 660 ευρώ από 1-3-2019 (πάνω από τον κατώτατο που ορίζει το κράτος 586,08) εντάσσονται για πρώτη φορά ειδικότητες που ενώ υφίστανται λόγω της εξέλιξης των επιχειρήσεων των Αρτοποιών, σε πολυκαταστήματα, δεν καλύπτονταν από ουδεμία σύμβαση  όπως σερβιτόροι, μπουφετζήδες, τεχνίτες ζαχαροπλάστες κ.α.
Στη ρύθμιση υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των αρτοποιείων στα καταστήματα των οποίων λειτουργεί τμήμα κουζίνας, καφετέριας, πιτσαρίας, εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων και ειδικότερα του Ψήστη, του Τεχνίτη πιτσαρίας, Τεχνίτη Ζαχαροπλαστικής και του Βοηθού αυτών, του Μπουφετζή και του Σερβιτόρου.
Στους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγούνται και τα κάτωθι επιδόματα υπολογιζόμενα επί των βασικών μισθών τους.
Α) Γάμου σε ποσοστό 10%
Β) Ανθυγιεινής εργασίας στους τεχνίτες ζαχαροπλαστικής και εν γένει στους απασχολούμενους στην Παρασκευή και έψησιν εδεσμάτων σε ποσοστό 10%.
1. Καθιερώνονται, πέραν των προβλεπομένων αργιών, ως εξαιρέσιμες ημέρες η Καθαρά Δευτέρα και η 1η Ιανουαρίου του έτους.
2. Καθιερώνονται 40 ώρες εργασίας σε όλα τα καταστήματα.
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση, επιδόματα και παροχές επί πλέον των καθοριζόμενων με την παρούσα, όπως επίσης όροι απασχόλησης και εργασίας ευμενέστεροι για τους εργαζόμενους από τους ήδη με την παρούσα καθοριζόμενους, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., συλλογικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται και υπερισχύουν των διατάξεων της παρούσας.

Πίνακας: Κατώτατα όρια βασικών μισθών στα Αρτοποιεία

Ψήστης    660,00€
Τεχνίτης πιτσαρίας,    660,00€
Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής    660,00€
Σερβιτόρος    Αμείβεται με βάση το άρθρο 54 του Ν. 2224/1994
Μπουφετζής    660,00
Βοηθοί των ανωτέρω    650,00

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS