Κερδισμένοι και χαμένοι του κλιμακωτού ακατάσχετου λογαριασμού - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Κερδισμένοι και χαμένοι του κλιμακωτού ακατάσχετου λογαριασμού - Τι πρέπει να γνωρίζετε
Τα μυστικά για μεγαλύτερη ρευστότητα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών
Οφειλέτες με χαμηλά χρέη και μηνιαία δόση έως 400 ευρώ στην εφορία είναι οι μεγάλοι χαμένοι του μέτρου με τον κλιμακωτό ακατάσχετο λογαριασμό που αναμένεται να μπει σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2019.
Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δεν έχουν κανένα όφελος από την διάταξη που ψηφίστηκε από την Βουλή σε αντίθεση με του ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που βαρύνονται με μεγάλες μηνιαίες δόσεις εξόφλησης ληξιπρόθεσμων χρεών.
Οι οφειλέτες αυτοί, θα κερδίζουν μεγαλύτερο ακατάσχετο όριο πάνω από τα 1.250 ευρώ το οποίο θα αυξάνεται σταδιακά όσο εξυπηρετούν τους όρους της τμηματικής εξόφλησης των οφειλών τους. Για να κερδίσουν ακατάσχετο όριο πάνω από τα 1.250 ευρώ οι  φορολογούμενοι με οφειλές προς το Δημόσιο θα πρέπει:

- Πρώτον να έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους και να έχει προηγηθεί η πληρωμή δυο δόσεων,

- Δεύτερον να δηλώσουν τον λογαριασμό για τον οποίο ζητείται περιορισμός της κατάσχεσης.

- Τρίτον να πληρώνουν με συνέπεια τις δόσεις της ρύθμισης.

Άλλη ευκαιρία δεν θα υπάρξει.
Αν κάποιος χάσει τη ρύθμισή του θα χάνει και το ευεργέτημα της σταδιακής αποδέσμευσης του λογαριασμού.
Σύμφωνα με  πληροφορίες το ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή της αίτησης θα καθυστερήσει καθώς οι τράπεζες δεν είναι ακόμη έτοιμες ώστε να ανταποκριθούν στις αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος.
Το νέο σύστημα προβλέπει ότι το σημερινό όριο των 1.250 ευρώ προσαυξάνεται κατά το άθροισμα των ποσών των δύο τελευταίων μηνιαίων δόσεων που εξοφλήθηκαν, το οποίο  πολλαπλασιάζεται με συντελεστές από 3 έως και 4,5.

Αναλυτικότερα, όμως ο προοδευτικά ακατάσχετος λογαριασμός θα «χτίζεται» ως εξής:

-  Φορολογούμενος με δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό αφού υπαχθεί σε ρύθμιση θα πρέπει να πληρώσει δύο δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών του για να μπορεί τον τρίτο μήνα να ζητήσει αύξηση του ακατάσχετου ορίου.  

- Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη  το άθροισμα των δόσεων ρυθμίσεων του μήνα (ο οφειλέτης μπορεί να εξυπηρετεί πάνω από μια ρύθμιση).
Στο ποσό αυτό εφαρμόζεται ο πρώτος συντελεστής 3 ο οποίος δίνει το νέο ύψος του ακατάσχετου λογαριασμού. 
Οι διατάξεις ορίζουν συντελεστές από 3 έως και 4,5.  Για παράδειγμα εάν η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 500 ευρώ με την έναρξη της νέας διαδικασίας ο οφειλέτης θα κερδίζει ακατάσχετο όριο 1.500 ευρώ (500Χ3) από 1.250 ευρώ που ισχύει για όλους.

-  Αν η δόση ή οι δόσεις στο βαθμό που εξυπηρετούνται παράλληλα περισσότερες από μια ρυθμίσεις που μετρά ως βάση αναφοράς είναι για παράδειγμα 50 ευρώ, με την εφαρμογή συντελεστή 3, οδηγεί σε αποτέλεσμα 150 ευρώ.
Το ποσό αυτό υπολείπεται των 1.250 ευρώ του ακατάσχετου, δεν προστίθεται αλλά παραμένει αμετάβλητο το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ.

-  Με την πάροδο των μηνών, όσο η ρύθμιση συνεχίζει να τηρείται ευλαβικά, ο συντελεστής θα αυξάνεται.
Για παράδειγμα , σε έναν φορολογούμενο ο οποίος έχει ρυθμίσει τις οφειλές του με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, εξοφλώντας για παράδειγμα 5 δόσεις των 500 ευρώ μπορεί να «κερδίσει» συντελεστή 3,8 αυξάνοντας τον ακατάσχετο λογαριασμό στα 1.900 ευρώ.

-  Κοντά στην πλήρη εξόφληση της οφειλής, το ακατάσχετο όριο πριν ο λογαριασμός ξεμπλοκάρει εντελώς, το ακατάσχετο όριο θα φθάνει στο ανώτατο ύψος με  την εφαρμογή του μέγιστου συντελεστή 4,5.

-  Ανάλογα με το πλήθος των δόσεων, (πάγια ρύθμιση 12 δόσεων, ρύθμιση 120 δόσεων για φυσικά πρόσωπα ή 24/36 δόσεων για επιχειρήσεις), το «βήμα» για την αύξηση του πολλαπλασιαστή ο οποίος θα οδηγεί στο ακατάσχετο θα ποικίλλει.

- Τα όρια του ακατάσχετου καθορίζονται κάθε μήνα και ισχύουν για ένα μήνα

- Αν ο φορολογούμενος ο οποίος έχει κερδίσει αύξηση ακατάσχετου λογαριασμού, χάσει τη ρύθμιση οφειλών ( εξαιτίας μη καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων) χάνει τον αυξημένο ακατάσχετο αλλά και το δικαίωμα να τον διεκδικήσει εκ νέου.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS