Μείωση πωλήσεων και κερδών για τη Mermeren στο πρώτο τρίμηνο του 2019

Μείωση πωλήσεων και κερδών για τη Mermeren στο πρώτο τρίμηνο του 2019
Η εισηγμένη δημοσίευσε αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης και καταγράφεται σημαντική πτώση πωλήσεων και κερδών
(Διόρθωση) Μειωμένα στο μισό είναι τα καθαρά κέρδη και οι πωλήσεις της Mermeren σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας. 
Οι πωλήσεις από 8,7 εκατ. ευρώ υποχώρησαν στα 4,3 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση 50%.
Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,46 εκατ. ευρώ από 4,57 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2018.
Σημειώνεται πως η διοίκηση έδωσε μόνο πληροφορίες για αποτελέσματα και όχι για πορεία ενεργητικού-παθητικού και κατάσταση ταμειακών ροών, καθώς δεν έχει υποχρέωση.
Το ερώτημα είναι τι αποτελέσματα θα εμφανίσει για το σύνολο της χρήσης.
Σημειώνεται πως για τη χρήση 2018 είχε πωλήσεις 40 εκατ. ευρώ από 26,1 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 22,8 εκατ. ευρώ από 10,6 εκατ. ευρώ.
Η αποτίμηση ανέρχεται στα 281 εκατ. ευρώ.

BREAKING NEWS