Οι εκτιμήσεις της IBG για το πρώτο τρίμηνο της Fourlis – Διατηρεί σύσταση αγοράς

Οι εκτιμήσεις της IBG για το πρώτο τρίμηνο της Fourlis – Διατηρεί σύσταση αγοράς
Το πρώτο τρίμηνο έχει μικρή συνεισφορά στην ετήσια πορεία του ομίλου σε επίπεδο πωλήσεων και κερδοφορίας καθώς και στις ταμειακές ροές.
Εποχικοί λόγοι και χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ελλάδα θα φέρουν μέτρια πορεία στο πρώτο τρίμηνο του 2019 εκτιμά η IBG σε ανάλυσή της για την Fourlis.
Η εισηγμένη θα ανακοινώσει αποτελέσματα στις 21 Μαΐου μετά το κλείσιμο της αγοράς και οι αναλυτές της χρηματιστηριακής περιμένουν πωλήσεις 96,1 εκατ. ευρώ οριακά μειωμένες κατά 0,1% έναντι του περσινού πρώτου τριμήνου, EBITDA 3 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 14% και ζημιές 2,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 2,3 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Οι εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν την επίδραση του λογιστικού προτύπου 16, η εφαρμογή του οποίου αναμένεται να αυξήσει τα EBITDA του ομίλου μεταξύ 19-24 εκατ. ευρώ στο σύνολο της χρήσης.
Το πρώτο τρίμηνο έχει μικρή συνεισφορά στην ετήσια πορεία του ομίλου σε επίπεδο πωλήσεων και κερδοφορίας καθώς και στις ταμειακές ροές.
Η IBG διατηρεί τη σύσταση αγοράς και την τιμή στόχο των 6,2 ευρώ ανά μετοχή.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS