Η Attica bank με τρεις τιτλοποιήσεις NPEs και έσοδα 157 εκατ έχει καταφέρει να τα χάσει όλα

Η Attica bank με τρεις τιτλοποιήσεις NPEs και έσοδα 157 εκατ έχει καταφέρει να τα χάσει όλα
Ο ισολογισμός της Attica bank το 2019 θα είναι πιο αποδυναμωμένος από το 2018, τα προ προβλέψεων έσοδα μειώνονται το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώνεται.
Η Attica bank στην προσπάθεια της να ενισχύσει τα κεφάλαια της, να αποτινάξει το βάρος των προβληματικών δανείων και να ενισχύσει τον ισολογισμό της ξεκίνησε πρώτη τις τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων
-Η πρώτη τιτλοποίηση το πρόγραμμα Artemis 1,3 δισεκ. ενίσχυσε τα κεφάλαια 70 εκατ
-Η δεύτερη τιτλοποίηση το πρόγραμμα Metexelixis 701 εκατ ευρώ ενίσχυσε τα έσοδα της κατά 47 εκατ
-Η τρίτη τιτλοποίηση που επίκειται ύψους 700 εκατ ευρώ θα αποφέρει επίσης 40 εκατ έσοδα.
Συνολικά η Attica bank θα έχει ενισχύσει κεφάλαια και έσοδα κατά 157 εκατ ευρώ.
Το παράδοξο είναι ότι λόγω των ζημιών, των μεγάλων ατελειών – το αναφέρουμε ωραιοποιημένα – του προγράμματος Artemis των 1,31 δισεκ. ευρώ NPEs η Attica bank συνεχίζει να εμφανίζει ζημίες και το ακόμη σημαντικότερο να μειώνει τα κεφάλαια της.
Τα κεφάλαια της Attica bank έχουν μειωθεί από 586 εκατ σε 490 εκατ ευρώ ενώ το DTA διαμορφώνεται στα 420 εκατ έχει μια από τις χειρότερες σχέσεις κεφαλαίων προς αναβαλλόμενο φόρο.
Τις πταιει λοιπόν που η Attica bank τιτλοποιεί 3,7 δισεκ. προβληματικά δάνεια και αντί να κερδίζει… εμφανίζει ζημίες και μειώνει τα κεφάλαια της.
Ο ισολογισμός της Attica bank το 2019 θα είναι πιο αποδυναμωμένος από το 2018, τα προ προβλέψεων έσοδα μειώνονται το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώνεται.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS