Αποκάλυψη: Η μητέρα των Δομαζάκηδων στην Επιτροπή Ελέγχου της Creta Farms και η αδράνεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αποκάλυψη: Η μητέρα των Δομαζάκηδων στην Επιτροπή Ελέγχου της Creta Farms και η αδράνεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Πως η κρητική εταιρία παραβίαζε τη νομοθεσία για τις Επιτροπές Ελέγχου που ισχύει από το 2017
Κατά παράβαση της νομοθεσίας Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Creta Farms ήταν επί πολλά έτη και έως το Φεβρουάριο του 2019 η κα Ελένη Δομαζάκη μητέρα των αδελφών Δομαζάκη βασικών μετόχων της εταιρίας που συγκρούονται σήμερα σφοδρά.
Παρ όλα αυτά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που έχει εκ του νόμου την υποχρέωση ελέγχου  εφαρμογής των διατάξεων για τη σύνθεση της Επιτροπής ελέγχου δεν έπραξε απολύτως τίποτα από τα προβλεπόμενα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το νόμο 4449/2017 που αποτελεί εφαρμογή της Κοινοτικής Νομοθεσίας και έχει τεθεί σε ισχύ , η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη και είναι είτε ανεξάρτητη επιτροπή, δηλαδή μία ξεχωριστή επιτροπή ανεξάρτητη από οποιοδήποτε όργανο της οντότητας, είτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή επιτροπή που απαρτίζεται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα μέλη πρέπει να πληρούν τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι δεν πρέπει να υπάρχει συγγενική σχέση με μετόχους («Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις»).
Το άρθρο μεταξύ άλλων αναφέρεται σε συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή σύζυγο εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης
Επιπλέον τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, στο σύνολό τους, πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η οντότητα και τουλάχιστον ένα μέλος να είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Αυτά δεν πληρούνταν μέχρι το Φεβρουάριο στη Creta Farms καθώς μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ήταν ο κ. Κοτζαμπασάκης Εμμανουήλ Χημικός Μηχανικός και μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ καθώς ο Καθηγητής Οικονομικών του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Μετά το Φεβρουάριο πάντως άλλαξαν και τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και συμμετέχουν οι Χρήστος Τσάλλης, Νικόλαος Καλαμαράς και Παναγιώτης Βρουστούρης και η κα Δομαζάκη δεν είναι καν μέλος του ΔΣ.

Εξηγήσεις ζητά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την Creta Farms

Αίτημα προς τη διοίκηση της Creta Farms έχει αποστείλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ζητώντας να ενημερωθεί για τα δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρουν ότι καρατομήθηκε ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Δομαζάκης.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS