Creta Farms: Θα προχωρήσουμε σε ενέργειες για άρση της αναστολής της μετοχής

Creta Farms: Θα προχωρήσουμε σε ενέργειες για άρση της αναστολής της μετοχής
Τι αναφέρει η εταιρεία σε νέα ανακοίνωσή της
Την προθεσή της να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, χωρίς πάντως να διευκρινίζει ποιες είναι αυτές, προκειμένου να υπάρξει άρση αναστολής της διαπραγμάτευσης της μετοχής της, τονίζει η Creta Farms σε ανακοίνωσή της.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση «σχετικά με την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας, η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να αρθούν οι λόγοι που οδήγησαν στην προαναφερθείσα κατάσταση».
Υπενθυμίζεται ότι στις 2/5 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε ανακοινώσει ότι θα υπάρξει αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας, «έως ότου ότου αυτή προβεί:

α) σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με τα ευρήματα του ειδικού ελέγχου από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο, που αναφέρεται στο θέμα έμφασης το οποίο περιλαμβάνεται στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της εταιρίας και στη σημείωση 15.33.2 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, κατόπιν ολοκλήρωσης του εν λόγω ελέγχου και έκδοσης της τελικής έκθεσης και
β) σε τυχόν επανακατάρτιση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για την χρήση 2018, εφόσον απαιτείται, σε συνέχεια αξιολόγησης των ευρημάτων της ως άνω τελικής έκθεσης».
Όπως έχει υπογραμμιστεί σε δημοσιεύματα του bankingnews.gr, υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά για ποσό ύψους 11,6 εκατ. ευρώ.
Μπορείτε να διαβάσετε τα δημοσιεύματα:

Δομαζάκης (Creta Farms) στο BN: Τι λέει για την απαίτηση των 11,6 εκατ. ευρώ και την αναστολή της μετοχής
Αποκάλυψη: Το σκάνδαλο διαρκείας στην Creta Farms - Πολλά τα ερωτηματικά για το μέλλον της εταιρίας
Creta Farms: Τα ερωτήματα για τα 11,6 εκατ ευρώ - Μεγάλες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση

Η ανακοίνωση της Creta Farms

Παράλληλα η εταιρεία αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι: «ο όμιλος διατηρώντας την ηγετική θέση στον κλάδο των αλλαντικών με μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 26%, συνεχίζει την επιτυχημένη και ανοδική του πορεία η οποία επιβεβαιώνεται από την αύξηση των πωλήσεων όπου ανήλθαν σε 117,8 εκ. € εμφανίζοντας αύξηση 9% σε σχέση με τη χρήση 2017 παρά το γεγονός ότι η αγορά των αλλαντικών κινήθηκε με αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε αξία πωλήσεων, σημειώνοντας πτώση κατά 2% σε σχέση με το 2017.
Τα αντίστοιχα μεγέθη για τη μητρική εταιρεία ανήλθαν σε 117,2 εκ. € την χρήση του 2018 έναντι 107,6 εκ. € την αντίστοιχη χρήση του 2017, ήτοι αυξημένα κατά 8,9 %.
Το αναπροσαρμοσμένο αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και απομειώσεων συμμετοχών (EBITDA) ανέρχεται σε €13,5εκ. για την Εταιρεία, ήτοι 11,5% επί των πωλήσεων, και €5,8εκ. για τον Όμιλο.
Η εταιρεία λαμβάνοντας ουσιαστικές επιχειρηματικές αποφάσεις προχώρησε σε απομείωση συμμετοχών και απαιτήσεων που αφορά τις θυγατρικές ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και Creta Farms USA, LLC στα πλαίσια στρατηγικού ανασχεδιασμού που στόχο έχει την μεγιστοποίηση της αξίας του Ομίλου. Ειδικότερα, η Εταιρεία προέβη εντός της χρήσης 2018 στην πώληση ακινήτων της θυγατρικής ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ.
Συνέπεια αυτού υπήρξε απομείωση του συνόλου των απαιτήσεων και του ποσού επένδυσης στη θυγατρική αυτή.
Όσον αφορά τις εμπορικές δραστηριότητες της εταιρείας, τα αλλαντικά συνεχίζουν να είναι η βασική πηγή δραστηριοτήτων και εσόδων αλλά μέσα στην χρήση η εταιρεία εισήγαγε επιτυχημένα δύο νέα προϊόντα (Κρέας Εν Ελλάδι, Αλλαντικά ΧΩΡΙΣ) τα οποία απέφεραν θετικά αποτελέσματα, ενδυνάμωσαν την θέση της Εταιρείας σε υπάρχουσες και νέες αγορές και συνεισέφεραν πωλήσεις.
Σε επίπεδο διεθνών δραστηριοτήτων η στρατηγική πλέον βασίζεται στην αξιοποίηση των κατοχυρωμένων ευρεσιτεχνιών και κυρίως της αποκτημένης τεχνογνωσίας.
Η συνεργασία στην Αυστραλία, Κύπρο και Ισπανία συνεχίζονται με επιτυχία ενώ, όπως επισημάνθηκε και ανωτέρω, επανασχεδιάζεται η δραστηριοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της εκμετάλλευσης των ευρεσιτεχνιών για δημιουργία ροών μέσω δικαιωμάτων (royalties).
Οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές αγορές παραμένουν στον στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας πάντα όμως με γνώμονα την μεγιστοποίηση του οφέλους από οιαδήποτε επένδυση στο εξωτερικό.
Για το 2019 η Εταιρεία έχει ήδη δείξει σημάδια συνέχισης της ανοδικής της πορείας, εδραιώνοντας την θέση της στον ελληνικό χώρο σε αγορές όπου κρατά την πρωτοκαθεδρία εισάγοντας νέα καινοτόμα προϊόντα και μη συμβιβάζοντας την ποιότητα των προϊόντων που της έδωσαν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, ενώ παράλληλα έχει διεισδύσει σημαντικά σε νέες αγορές όπως αυτή του προψημένου γύρου (τόσο στο λιανεμπόριο όσο και στο κανάλι του HO.RE.CA), του ψητοπωλείου και άλλων τροφίμων υψηλής διαθρεπτικής αξίας.
Σχετικά με την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας, η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να αρθούν οι λόγοι που οδήγησαν στην προαναφερθείσα κατάσταση».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS