Ειδικός έλεγχος στην Creta Farms και «εκτός» η μετοχή – Τι λέει ο Δομαζάκης στο ΒΝ

Ειδικός έλεγχος στην Creta Farms και «εκτός» η μετοχή – Τι λέει ο Δομαζάκης στο ΒΝ
Εκτός διαπραγμάτευσης η μετοχή λόγω των όσων  αναφέρει ο ορκωτός - Πόσα κεφάλαια ζητάει ο Κ.Δομαζάκης
Ειδικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη στην Creta Farms σύμφωνα και με όσα αναφέρει ο ορκωτός ελεγκτής στις οικονομικές καταστάσεις 2018 οι οποίες αναρτήθηκαν με μικρή καθυστέρηση και οι οποίες δείχνουν πως οι σχέσεις των δύο αδελφών δεν διανύουν την καλύτερη δυνατή περίοδο κάτι που πιθανότατα επηρεάζει και την πορεία της εισηγμένης.
Ο ορκωτός σημειώνει: Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 15.33.2 επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, όπου περιγράφεται η εξέλιξη μιας ειδικής έρευνας που ζήτησε ο ένας εκ των δύο Διευθυνόντων Συμβούλων και βασικών μετόχων της Εταιρείας για συναλλαγές που έγιναν σε προηγούμενες χρήσεις.
Στη συγκεκριμένη σημείωση αναφέρεται πως στις 02 Απριλίου 2019 ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος και βασικός μέτοχος της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ, απέστειλε επιστολή προς τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας με την οποία ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος είχε χρηματοδοτήσει την εταιρία με κεφάλαια ύψος 11,6 εκατ. ευρώ κατά τα έτη 2005 - 2006.
Σε συνέχεια της ανωτέρω επιστολής, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε άμεσα, προς προστασία της εταιρείας και του επενδυτικού κοινού, να διενεργηθεί σχετικός ειδικός έλεγχος από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο διεθνούς φήμης.
Από την έως σήμερα ελεγκτική εργασία του ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
Στη χρήση 2018 έγιναν συνολικές απομειώσεις 35,3 εκατ. ευρώ για τη μητρική και 6,7 εκατ. ευρώ για τον όμιλο.
Η καθαρή θέση του ομίλου γύρισε αρνητική κατά 623 χιλ. ευρώ και της μητρικής υποχώρησε στα 6,6 εκατ. ευρώ από 42,5 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν στα 157,5 εκατ. ευρώ από 148 εκατ. ευρώ.
Οι πωλήσεις αυξήθηκαν στα 117,9 εκατ. ευρώ από 108,1 εκατ. ευρώ αλλά η τελική γραμμή εμφάνισε ζημιά 13,6 εκατ. ευρώ από κέρδη 546 εκατ. ευρώ.
Τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA ήταν αρνητικά κατά 899 χιλ. ευρώ από 13 εκατ. ευρώ κέρδος.

Εκτός διαπραγμάτευσης η μετοχή της Creta Farms
 
Την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Creta Farms από σήμερα 2 Μαϊου 2019 ανακοίνωσε το χρηματιστήριο της Αθήνας.
Ειδικότερα, μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα, 2 Μαΐου 2019, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.", κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 17, του Ν. 3371/2005, έως ότου η εταιρία προβεί:
α) σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με τα ευρήματα του ειδικού ελέγχου από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο, που αναφέρεται στο θέμα έμφασης το οποίο περιλαμβάνεται στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της εταιρίας και στη σημείωση 15.33.2 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, κατόπιν ολοκλήρωσης του εν λόγω ελέγχου και έκδοσης της τελικής έκθεσης και
β) σε τυχόν επανακατάρτιση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για την χρήση 2018, εφόσον απαιτείται, σε συνέχεια αξιολόγησης των ευρημάτων της ως άνω τελικής έκθεσης.

Τι δηλώνει ο Κ. Δομαζάνης στο BN για την απαίτηση των 11,6 εκατ. ευρώ και την αναστολή της μετοχής

«Υπερασπίζομαι το δικαίωμά μου ως πιστωτής έναντι της εταιρείας και τίποτε περισσότερο».
Τη δήλωση έκανε o αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Creta Farms κ. Κωνσταντίνος (Τάκης) Δομαζάκης στο bankingnews.gr.
Διευκρινίζει ότι δεν επιθυμεί να πάρει πίσω τα χρήματα που έδωσε και η μοναδική του απαίτηση είναι να εμφανισθεί ως πιστωτής έναντι της εταιρείας και τίποτε περισσότερο. Αναφορικά με τον χρόνο εμφάνισης της απαίτησής του, είπε ότι θεωρούσε ότι είχε γίνει η αποτύπωση ενώ κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει καμία διένεξη με τον αδερφό του  Εμμανουήλ Δομαζάκη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.
Υποστήριξε ότι ποσό των 11,6 εκατ. ευρώ μπορεί να επιβεβαιωθεί καθώς υπάρχουν οι επιταγές της τράπεζας και ο τελικός προορισμός των  κεφαλαίων ήταν τα ταμεία της εταιρείας, που σκοπό είχαν την οικονομική  της διευκόλυνσης το 2006.
Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από την PwC έτσι ώστε να μου αποδώσει αυτό που δικαιούμαι επισήμανε ο κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης.
Εκτιμά ότι δεν θα απαιτεί αρκετός χρόνος και πολύ σύντομα οι μετοχές της εισηγμένης θα επανέλθουν στο συντομότερο δυνατό προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Αναφερόμενος στα ετήσια οικονομικά μεγέθη του 2018 λέει ότι είναι η αφετηρία για τη μελλοντική τους βελτίωση και τα πρώτα θετικά στοιχεία θα αποτυπωθούν στις ετήσιες και ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του 2019, επισημαίνοντας ότι οι πωλήσεις τρέχουν με διψήφιο ποσοστό στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS