Μια ματιά στα μεγέθη του ΟΛΘ – Τι δείχνει η λογιστική κατάσταση χρήσης 2018

Μια ματιά στα μεγέθη του ΟΛΘ – Τι δείχνει η λογιστική κατάσταση χρήσης 2018
H μετοχή διαπραγματεύεται με p/e 16,8 φορές ή αν αφαιρεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα 11,5 φορές
Ισχυρά αποτελέσματα εμφάνισε για τη χρήση 2018 ο ΟΛΘ με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 58,5 εκατ. ευρώ από 54,2 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 17,1 εκατ. ευρώ από 7,2 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση ανήλθε στα 150,6 εκατ. ευρώ με τις συνολικές υποχρεώσεις να είναι στα 19 εκατ. ευρώ χωρίς ωστόσο να υπάρχουν τραπεζικές.
Η εισηγμένη εμφάνισε για μία ακόμη χρονιά εξαιρετικές λειτουργικές ταμειακές ροές οι οποίες ανήλθαν στα 21,7 εκατ. ευρώ με τις επενδυτικές να είναι στα 7,1 εκατ. ευρώ και τις χρηματοδοτικές στα 4,5 εκατ. ευρώ.
Έτσι τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν στα 91 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση θα προτείνει στη γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή.
Με βάση τα παραπάνω και με την αποτίμηση στα 288 εκατ. ευρώ, η μετοχή παίζει με p/e 16,8 φορές ή αν αφαιρεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα 11,5 φορές.
Ο δείκτης p/bv είναι στις 1,91 φορές.
Η μετοχή ενισχύεται 1,4% και βρίσκεται στα 28,6 ευρώ με χαμηλό όγκο κάτω από 1.000 τεμάχια.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS