Δεν έπιασε την εκτίμηση για το τζίρο του 2018 η Λανακάμ – Τριπλάσια της αποτίμησης στο ΧΑ η αξία των ακινήτων

Δεν έπιασε την εκτίμηση για το τζίρο του 2018 η Λανακάμ – Τριπλάσια της αποτίμησης στο ΧΑ η αξία των ακινήτων
Από την αξιοποίηση ακινήτων αναμένει έσοδα 200 χιλ. ευρώ – Διαπραγματεύεται με δείκτη p/bv 0,26
Με αξία οικοπέδων 7,6 εκατ. ευρώ μετά την πώληση των οικοπέδων στον Πειραιώς διαπραγματεύεται η Λανακάμ.
Η αποτίμηση στο ταμπλό είναι στα 2,6 εκατ. ευρώ.
Βάσει αποτελεσμάτων η διοίκηση δεν κατάφερε να πιάσει τις εκτιμήσεις που είχε κάνει στη δημοσίευση των λογιστικών καταστάσεων 2017.
Τότε ανέφερε: «Στην τρέχουσα χρήση 2018 οι πωλήσεις της εταιρείας αναμένεται να αυξηθούν κατά 10% λόγω νέων συμβολαίων με εταιρείες του εξωτερικού».
Στις λογιστικές καταστάσεις 2018 αναφέρει: «Η διοίκηση της εταιρείας προσπαθεί να εξελίξει το σύστημα πωλήσεών της, καθώς και να επεκταθεί σε νέες εκμεταλλεύσεις που θα εξασφαλίσουν αύξηση του τζίρου και καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
Ο τζίρος της εταιρείας προβλέπεται στη νέα χρήση να αυξηθεί κατά 10% περίπου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ίδρυση νέας εταιρείας τον Δεκέμβριο του 2018 με την επωνυμία 77SGP CYPRUS LTD στην Κύπρο με συμμετοχή μας 100%, η οποία έχει κατάστημα monobrand COCCINELLE (τσάντες, πορτοφόλια, και αξεσουάρ).
Επίσης εντός του έτους 2019 προσανατολιζόμαστε να ανοίξουμε ένα κατάστημα στην Αθήνα με γυναικεία ενδύματα και αξεσουάρ των εταιρειών που διατηρούμε συμβόλαια διανομής.
Επίσης στη χρήση του 2018 έχουν δρομολογηθεί επισκευές των κτηρίων μας στην Κερατέα και στην Καλλιθέα, ήδη έως τις 31/12/2018 έχουν προχωρήσει οι επισκευές, το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 182.501,12 ευρώ.
Ο σκοπός των επισκευών είναι για την αξιοποίηση των ακινήτων, τα οποία θα μας αποφέρουν έσοδο 200.000 ευρώ περίπου ετησίως».
Ωστόσο ο τζίρος του 2018 ήταν στα 2,02 εκατ. ευρώ στα ίδια επίπεδα με του 2017, που σημαίνει ότι η εκτίμηση της διοίκησης δεν επαληθεύτηκε, δημιουργώντας έτσι ερωτηματικά για τη νέα εκτίμηση.
Τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης εμφάνισαν ζημία μετά από φόρους ύψους -847.851,08 ευρώ που οφείλονται σε ζημία από πώληση οικοπέδων -340.000 ευρώ , ζημία από μείωση αξίας παλαιών αποθεμάτων -295.720,76 ευρώ και ζημία από τη λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας -212.130,32 ευρώ).
Το 2017 είχε ζημία 307.214,57 ευρώ.
Η εισηγμένη διαθέτει 36.721 μετοχές της ΕΧΑΕ και τα παρακάτω ακίνητα τα οποία έχουν αποτίμηση 7,6 εκατ. ευρώ
Ακίνητα της εταιρείας
Α) Εργοστασίου Καλλιθέας κειμένου επί των οδών Ανδρομάχης, Αγνώστου Στρατιώτου, Δημοσθένους & Χίου εις Καλλιθέα
Β) Κείμενο εις Θεσσαλονίκη επί των οδών Μοναστηρίου & Γιαννιτσών
Γ) Κείμενο εις Κερατέα Αττικής (του εργοστασίου Κερατέας)
Δ) Κείμενο εις Ν. Ηράκλειο Αττικής επί της Λ. Ηρακλείου 65
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στις 766 χιλ. ευρώ με τραπεζικές υποχρεώσεις 1 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση μειώθηκε στα 9,8 εκατ. ευρώ άρα η μετοχή παίζει με p/bv 0,26.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS