Νέο φορολογικό νομοσχέδιο κατέθεσε η κυβέρνηση - Φόρος 10% στα εισαγόμενα μερίσματα ναυτιλιακών - Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ για πυρόπληκτους

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο κατέθεσε η κυβέρνηση - Φόρος 10% στα εισαγόμενα μερίσματα ναυτιλιακών - Απαλλαγή  ΕΝΦΙΑ για πυρόπληκτους
Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την Αναπτυξιακή Τράπεζα
Ένα ακόμη φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει σειρά αλλαγών, κατέθεσε την Παρασκευή 5/4 η κυβέρνηση, στο οποίο περιλαμβάνονται σειρά απαλλαγές.
Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων.
Επιπρόσθετα περιλαμβάνει τη νομιμοποίηση της εθελοντικής προσφοράς της ναυτιλίας που κατέβαλαν οι εφοπλιστές, υπολογιζόμενου επί του συναλλάγματος που εισάγουν στη χώρα.
Επίσης προβλέπει την παράταση για άλλον ένα χρόνο ακόμη,  κατά το 2019, της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
Επιπλέον επιβάλλει ΦΠΑ στα κουπόνια παροχής υπηρεσιών.
Ειδικότερα, το νομοσχέδιο για την ίδρυση Ασιατικής Τράπεζας και τον αιγιαλό, προβλέπει:

1. Απαλλαγή από την η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων, που ισχύει ανεξάρτητα από το φορολογικό έτος στο οποίο αφορά ή ανάγεται η απόκτηση των συγκεκριμένων εισοδημάτων.
2. Παρατείνεται και για το 2019 η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι, εναλλακτικά, είτε Δελτίου Επανελέγχου είτε Εκθεσης Αυτοψίας είτε Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που θα έχουν εκδοθεί έως 31/12/2019 (για το έτος 2018 το Δελτίο Επανελέγχου έπρεπε να έχει εκδοθεί μέχρι 28/2/2019). Επίσης, παρατείνεται ομοίως η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών εκείνων.
3. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου το από 27/2/2019 Συνυποσχετικό μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της ναυτιλιακής κοινότητας.
4. Επιβάλλεται ΦΠΑ βάσει Ευρωπαϊκής Οδηγίας στα «κουπόνια», τα οποία διακρίνονται σε κουπόνια «συγκεκριμένου σκοπού» όταν ο τόπος παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών που αφορά το κουπόνι και ο ΦΠΑ που οφείλεται για τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες είναι γνωστά κατά το χρόνο έκδοσης του κουπονιού ή, αλλιώς, σε κουπόνια «πολλαπλών σκοπών», όταν πρόκειται για κουπόνι διαφορετικό από το κουπόνι συγκεκριμένου σκοπού.
Η φορολογητέα αξία της παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιείται έναντι κουπονιών πολλαπλών σκοπών ορίζεται ρητά με διατάξεις του νομοσχεδίου για τις νέες ρυθμίσεις οι οποίες ξεκινούν να ισχύουν από τη 1η Ιανουαρίου 2019.
5. Με άλλες διατάξεις προβλέπεται η επιβολή φόρου με συντελεστή 10% στα μερίσματα που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα από αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα (του άρθρου 25 του ν 27/1975) και στα μπόνους που λαμβάνουν τα στελέχη στις συγκεκριμένες εταιρείες.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Μάριος Χριστοδούλου

BREAKING NEWS