Ατομικές συντάξεις: Η Ε.Ε. αναγνωρίζει ως θετικό τον ρόλο των PEPPs

Ατομικές συντάξεις: Η Ε.Ε. αναγνωρίζει ως θετικό τον ρόλο των PEPPs
Αυτό που δείχνει να μην είναι και τόσο ξεκάθαρο είναι το κατά πόσο οι ατομικές συντάξεις (προϊόντα PEPPs) θα αυξήσουν την ευρωπαϊκή αποταμίευση
Ανταποκρινόμενος στην υιοθέτηση της νομοθεσίας από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, που εισάγει τον θεσμό της πανευρωπαϊκής ατομικής σύνταξης (pan-European personal pension product - PEPP), ο Nicolas Jeanmart, επικεφαλής ατομικών ασφαλίσεων, γενικών ασφαλίσεων και μακροοικομικών της Insurance Europe, σχολιάζει:
«Με την εισαγωγή των PEPP, η Ε.Ε. έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου που αναγνωρίζει την σημασία των ατομικών συντάξεων και τον ρόλο-κλειδί που διαδραματίζουν στη σύγχονη κοινωνία.
Σε ένα περιβάλλον που καλείται να αντιμετωπίσει την διαρκώς εντεινόμενη πρόκληση της γήρανσης του πληθυσμού, είναι κρίσιμη η αναγνώριση από τα κέντρα λήψης αποφάσεων των δυνατοτήτων αύξησης της αποταμίευσης, μέσω των ατομικών συντάξεων.
Είναι βεβαίως ακόμη πολύ νωρίς για προβλέψεις, ειδικά σε ό,τι αφορά στο κατά πόσο οι καταναλωτές θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να αγοράσουν ένα προϊόν PEPP.
Επομένως είναι και δύσκολο να προσμετρηθεί ο αντίκτυπος αυτών των προϊόντων στην αύξηση του ευρωπαϊκού συνταξιοδοτικού αποταμιεύματος.
Αποφασιστικής σημασίας παράγοντας θα αναδειχθεί το Επίπεδο ΙΙ των τεχνικών προδιαγραφών, οπότε και θα αποφασιστούν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προϊόντος.
Για τον λόγο αυτό, το έργο που θα παράξει, καθώς και η παρέμβαση της ΕΙΟPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) κατά τον επόμενο διάστημα, είναι κριτικής σημασίας, αφού θα απαντήσει στα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.
Είναι αυτονόητο πως η Insurance Europe, είναι έτοιμη να συνδράμει σε όλα τα επίπεδα σε αυτό το επόμενο στάδιο.
Για παράδειγμα, όταν αποσαφηνιστεί η μέθοδος διασπορά των κινδύνων, είναι υψίστης σημασίας να διασφαλιστεί ότι τα επενδεδυμένα από τους καταναλωτές ποσά θα είναι εξίσου προστατευμένα και ανεξάρτητα από την φύση του παρόχου των προϊόντων PEPPs.
Είναι επίσης αναγκαίο, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στους αναλαμβανόμενους κινδύνους, οι οποίοι σχετίζονται με τα μακροπρόθεσμα αποταμιευτικά προϊόντα και να μην τους υπερβαίνουν.
Σε αντίθετη περίπτωση τα PEPPs, θα είναι υπερβολικά ακριβά ή τα όριά τους θα είναι περιορισμένα σε επίπεδο παρεχόμενων εγγυήσεων προστασίας της σύνταξης των πελατών.»

Πηγή: περιοδικό ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS