Τιτάν: Στις 3 Ιουλίου 2019 η αποκοπή μερίσματος, από 10/7 η καταβολή

Τιτάν: Στις 3 Ιουλίου 2019 η αποκοπή μερίσματος, από 10/7 η καταβολή
Στις 3 Ιουλίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή μερίσματος της Τιτάν 
Στις 3 Ιουλίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή μερίσματος της Τιτάν για το 1018, ενώ η καταβολή του ξεκινήσει από τις 10 Ιουλίου, όπως γνωστοποίησε σήμερα (1/4/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019:
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2019 και ενημέρωση Aναλυτών και Επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης:
Πέμπτη 23 Μαΐου 2019
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων:
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019
Αποκοπή Μερίσματος (*):
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019
Σχετικά με τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων, εάν αποφασιστεί η καταβολή μερίσματος, η ημερομηνία αποκοπής θα είναι πριν την 19.7.2019, ημερομηνία λήξης των ΣΜΕ επί της μετοχής της Εταιρίας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η Εταιρία.
Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος – Record date (*):
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019
Ημερομηνία καταβολής μερίσματος (*):
Η καταβολή θα αρχίσει την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2019 και ενημέρωση Aναλυτών και Επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης:
Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Γ΄τριμήνου 2019 και ενημέρωση Aναλυτών και Επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης:
Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 (*)
Η εταιρεία επισημαίνει πως οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της ς Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Τα αποτελέσματα εκάστης περιόδου θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.titancement.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) πριν τη συνεδρίαση ή μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS