Νομική προστασία υπαλλήλων από την ARAG

Νομική προστασία υπαλλήλων από την ARAG
Η ARAG έχει δημιουργήσει μία σειρά από ειδικές καλύψεις για υπαλλήλους που έχουν νομικές διαφορές με τους εργοδότες τους
Η ARAG έχει δημιουργήσει και διαθέτει στην αγορά ειδικά στοχευμένα προγράμματα ασφάλισης υπαλλήλων είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα είτε ειδικών κατηγοριών, όπως π.χ. είναι οι ένστολοι, οι εκπαιδευτικοί, οι υπάλληλοι του κλάδου υγείας, του κλάδου των δημοσίων μέσων μεταφοράς κ.λπ.
Οι καλύψεις έχουν δημιουργηθεί ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες τής κάθε κατηγορίας υπαλλήλων και σε γενικές γραμμές περιλαμβάνουν:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Θέματα που προκύπτουν στην εργασιακή καθημερινότητα των υπαλλήλων και αφορούν σε μεταθέσεις, μετατάξεις, κρίσεις, χρήση αδειών, συνυπηρετήσεις, αξιολογήσεις κ.λπ.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Θέματα που συνδέονται με μισθούς, επιδόματα, περικοπές και περιστολή δικαιωμάτων, που δημιουργούν νομικά επιδιώξιμες αξιώσεις.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ
Νομική υποστήριξη εξ αρχής, όταν δηλαδή προκύψει μια ΕΔΕ με αναφορές, ενδικοφανείς προσφυγές και απολογητικά υπομνήματα, μέχρι και την ποινική υπεράσπιση για εξ αμελείας αδικήματα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Είναι η περίπτωση που εντολές, υποδείξεις, αποφάσεις και διαταγές της προϊσταμένης αρχής προσβάλλονται με ακυρωτικές προσφυγές, όταν τα νομικά δεδομένα το επιτρέπουν.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Είναι η περίπτωση που κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας προσβάλλονται έννομα δικαιώματα του εργαζόμενου υπαλλήλου και αποφασίζει να διεκδικήσει αστικές αξιώσεις προς αποζημίωσή του.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ
Ανάλογα με την περίπτωση, όταν ο υπάλληλος στα πλαίσια της εργασίας του υποστεί π.χ. εξύβριση, δυσφήμιση, χειροδικία κ.λπ. έχει το δικαίωμα να εγκαλέσει τον δράστη, ζητώντας την ποινική του τιμωρία.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η ARAG πληρώνει μέχρι του ασφαλιστικού ποσού της κάλυψης:
• τις δικηγορικές αμοιβές
• τα δικαστικά έξοδα
• τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών
• τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διοριζόμενων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων
• την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη
και ο κάθε ασφαλισμένος, απαλλαγμένος έτσι από το οικονομικό βάρος, καταφεύγει στην δικαιοσύνη για να διεκδικήσει το δίκιο του.
Γιατί το να έχεις δίκιο δεν αρκεί και το να βρεις το δίκιο σου κοστίζει.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS