«Σφαλιάρα» στο νόμο Κατρούγκαλου από το Συνήγορο του Πολίτη - Άντρο κακοδιοίκησης τα ταμεία με συγχωνεύσεις χωρίς σχέδιο

«Σφαλιάρα» στο νόμο Κατρούγκαλου από το Συνήγορο του Πολίτη  - Άντρο κακοδιοίκησης τα ταμεία με συγχωνεύσεις χωρίς σχέδιο
Ο Συνήγορος υπέβαλε σειρά προτάσεων στο υπουργείο Εργασίας και στον ΕΦΚΑ
Ως «άντρο» κακοδιοίκησης με σταθερή διαχρονική «αξία», παρουσιάζει ο Συνήγορος του Πολίτη τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ κρούει το καμπανάκι για το νόμο Κατρούγκαλου και τις συγχωνεύσεις Ταμείων που έγιναν χωρίς κανένα σχεδιασμό και οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις έχουν ως αποτέλεσμα να καθυστερεί η έκδοση συντάξεων ως 5 χρόνια.
Ο κύριος όγκος των βάσιμων αναφορών το 2018 αφορούσαν σε ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, ενώ ως σημαντικότερες παραβιάσεις καταγράφονται περιπτώσεις ποσοστιαίων παρακρατήσεων συντάξεων επί των αρχικών ποσών, χωρίς να υπολογίζονται οι μειώσεις που έχουν γίνει, χρήματα από αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων που δεν γίνονται, αλλά και δεν επιστρέφονται και κυρίως  τα εξής:
1.    Για τη βάση υπολογισμού της εισφοράς συνταξιούχων 4% υπέρ Κλάδου Ασθένειας, μετά τις διαδοχικές μειώσεις των συντάξεων, θεσπίστηκε νομοθετικά η επιστροφή των αχρεωστήτως παρακρατηθεισών εισφορών ασθένειας. Όμως, η κατάθεση αυτών των χρηματικών ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων δεν συνοδεύτηκε από ανάλυση του τρόπου υπολογισμού τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει σε πολλούς συνταξιούχους σύγχυση ή και αμφισβήτηση για την ορθότητα του τελικού ποσού που τους επεστράφη.
2.    Συνταξιούχοι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που είναι δικαιούχοι των αντισταθμιστικών μέτρων βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση από αυτή των δικαιούχων του ΕΚΑΣ. Ο Συνήγορος επεσήμανε τη διαφορετική αντιμετώπιση των δύο αυτών κατηγοριών και τονίζει ότι  ο συνταξιούχος με αναπηρία 80% ο οποίος, λόγω του χαμηλού εισοδήματός του, παραμένει δικαιούχος του επιδόματος ΕΚΑΣ λαμβάνει μικρότερη παροχή από την αντισταθμιστική παροχή που προβλέφθηκε για συνταξιούχους με υψηλότερα εισοδήματα που τελικώς απώλεσαν το δικαίωμα λήψης του ΕΚΑΣ. Επιπρόσθετα, για τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ προβλέπεται μειωμένη συμμετοχή στα φάρμακα, ενώ για τους δικαιούχους των αντισταθμιστικών μέτρων η πλήρης απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη.
3.    Ασφαλισμένος αναγνώρισε με εξαγορά τον χρόνο της στρατιωτικής του θητείας, αφού είχε ανακεφαλαιωθεί ο πραγματικός χρόνος ασφάλισής του. Ύστερα όμως από ενδελεχή έλεγχο των ασφαλιστικών του δεδομένων, ενόψει έκδοσης της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης, διαπιστώθηκε ότι τελικά ο σχετικός χρόνος δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη συνταξιοδότησή του. Ο ενδιαφερόμενος ζήτησε την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, αλλά η αίτησή του απερρίφθη με το σκεπτικό ότι αφενός πρόκειται για νόμιμη διοικητική πράξη.
4.    Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι σε πολλές περιπτώσεις, ενώ το ποσό της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης είχε μειωθεί σημαντικά μετά την αναπροσαρμογή που επιβλήθηκε με τον Ν. 4387/2016, η ποσοστιαία κράτηση Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης  υπολογιζόταν επί του ποσού της επικουρικής σύνταξης που λάμβανε ο συνταξιούχος πριν από την αναπροσαρμογή, δηλαδή σε μη πραγματικά καταβλητέο πλέον ποσό επικουρικής σύνταξης.  
5.    Η συγχώνευση όλων των φορέων κύριας ασφάλισης μπορεί να δημιουργήσει και πολύ σοβαρά προβλήματα στην προσπάθεια εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων εφόσον δεν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί με ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή και σε βάθος χρόνου. Με τον Ν. 4387/2016 μεταφέρονται οι συντάξεις του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ και καταργείται η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αφού οι αρμοδιότητες που ασκούσε μεταφέρονται στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ. Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που του γνωστοποιήθηκαν ως προς την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων και τη γενικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και συνταξιούχων, ο Συνήγορος ζήτησε από τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης  την επανεξέταση του τρόπου μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του ΓΛΚ στον ΕΦΚΑ.
Για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων, αλλά και την πρόληψη δημιουργίας ανάλογου φαινομένου στο μέλλον, ο Συνήγορος υπέβαλε σειρά προτάσεων στο υπουργείο Εργασίας και στον ΕΦΚΑ.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS