Χαλκιόπουλος (Ευρωπαϊκή Πίστη): Η Ελλάδα πρέπει να στραφεί στην Ιδιωτική Ασφάλιση - Έτσι θα καλυφθούν οι απώλειες της κρίσης

Χαλκιόπουλος (Ευρωπαϊκή Πίστη): Η Ελλάδα πρέπει να στραφεί στην Ιδιωτική Ασφάλιση - Έτσι θα καλυφθούν οι απώλειες της κρίσης
Ο Ν. Χαλκιόπουλος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πίστης, εφ όλης της ύλης στο ΒΝ
Τα χαρτιά του ανοίγει στο ΒΝ ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πίστης Νίκος Χαλκιόπουλος. Μιλά για την μεγαλύτερη αμοιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρία, που είναι εισγμένη στο Χρηματιστήριο γεγονός που σημαίνει αυξημένη φερεγγυότητα λόγω των κανονιστικών ρυθμίσεων που επιβάλλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Ο κ. Χαλκιόπουλος εκτιμά ότι η ιδιωτική ασφάλιση πλήττεται στη χώρα, ενώ θα μπορούσε να «βοηθήσει σημαντικά στον εξορθολογισμό και στην ανταποδοτικότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος ενισχύοντας παράλληλα την ελληνική οικονομία», και αναφέρεται στο όραμα της Ευρωπαϊκής Πίστης, δηλώντας καθόλα έτοιμος να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Πίστη, ένα σημαντικό κομμάτι του δεύτερου και τρίτου πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Χαλκιόπουλε πώς έκλεισε το 2018 για την Ευρωπαϊκή Πίστη σε επίπεδο παραγωγής. Πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα σε σχέση με την περυσινή χρονιά και με τους στόχους που είχατε θέσει;
Ν. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ :Το 2018 για την Ευρωπαϊκή Πίστη υπήρξε μια ακόμη συναρπαστική χρονιά. Μέσα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής αβεβαιότητας αλλά και σε ένα Κλάδο ο οποίος μετασχηματίζεται και καθορίζεται από τις διευρυμένες κανονιστικές αλλαγές (Solvency II, GDPR, IDD, IFRS 17 κλπ.), η Εταιρία σημείωσε αύξηση της παραγωγής της και βελτίωσε όλα τα βασικά οικονομικά της μεγέθη.
Παράλληλα, ικανοποίησε για άλλη μια φορά τους στρατηγικούς της στόχους, οι οποίοι παραμένουν διαχρονικά σταθεροί και δεν είναι άλλοι από την πρόσκτηση νέων πελατών, την βελτίωση της πιστότητας των υφιστάμενων πελατών, την ανάδειξη της Εταιρίας ως φορέα με κοινωνικό πρόσωπο και τέλος την συνεχή υποστήριξη του «Ονείρου», το οποίο περιγράφει τον ιδανικό χώρο δραστηριοποίησης εργαζομένων, ασφαλισμένων και επενδυτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ : Η Ευρωπαϊκή Πίστη αποτελεί σήμερα την μοναδική ασφαλιστική εταιρία που είναι εισηγμένη στο ΧΑ. Πόσο «χρήσιμη» είναι η διαπραγμάτευση της μετοχής σας στο Χρηματιστήριο σε περιβάλλον κλιμακούμενης ύφεσης;
Ν. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ: Η διαπραγμάτευση της μετοχής μας στο Χ.Α. είναι ιδιαίτερα χρήσιμη.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη από την ίδρυσή της αναπτύχθηκε ως μία πολυμετοχική εταιρία και ως εκ τούτου το Χρηματιστήριο αποτελεί βασική πλατφόρμα ρευστοποίησης μετοχών υφιστάμενων μετόχων, ή αγοράς μετοχών της Εταιρίας από νέους επενδυτές.
Επιπλέον η διατήρηση των μετοχών μας στο Χ.Α. σημαίνει αυξημένη φερεγγυότητα λόγω των κανονιστικών ρυθμίσεων που επιβάλλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ αποτελεί βασικό εργαλείο στην πρόσβαση κεφαλαίων, αν απαιτηθούν, προκειμένου η Εταιρία να προχωρήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της ή να προβεί σε εξαγορές χαρτοφυλακίων ή άλλων εταιριών.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Συμπληρωματικότητα της ιδιωτικής ασφάλισης στο επίπεδο των συντάξεων. Κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι έτοιμη
Ν. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ: Σήμερα η Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα πλήττεται, ενώ είναι αυτονόητο ότι θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά στον εξορθολογισμό και στην ανταποδοτικότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος ενισχύοντας παράλληλα την ελληνική οικονομία.
Είναι βέβαιο, όπως έχει αποδειχθεί από τα ασφαλιστικά συστήματα των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών ότι για να βελτιωθεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και να αυξηθεί η αναπλήρωση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος, με ταυτόχρονη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και λογικές εισφορές, πρέπει να γίνει σημαντική στροφή προς τον δεύτερο και τρίτο πυλώνα δηλαδή τα Επαγγελματικά Ταμεία και την Ιδιωτική Ασφάλιση.
Και στους δύο αυτούς πυλώνες η Ασφαλιστική Αγορά μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, καθώς έχει και την τεχνογνωσία και τις οργανωτικές δομές για μείωση του κόστους διαχείρισης και αποτελεσματική επένδυση των εισφορών, ενώ το νέο αυστηρό εποπτικό πλαίσιο και η ισχυρή εποπτεία της ΤτΕ δίνουν επιπλέον εχέγγυα για το ρόλο αυτό.
Και ενώ ο δεύτερος πυλώνας είναι πρακτικά ανύπαρκτος στη χώρα μας και απαιτούνται δομικές αλλαγές του συστήματος για να λειτουργήσει, ο τρίτος πυλώνας, η ιδιωτική συνταξιοδοτική αποταμίευση είναι θεωρητικά εύκολο να αναπτυχθεί περαιτέρω εξασφαλίζοντας υψηλές ανταποδοτικές παροχές για τους ασφαλισμένους και ενισχύοντας παράλληλα την ελληνική οικονομία. Αυτό που χρειάζεται είναι η παροχή φορολογικών κινήτρων, όπως συμβαίνει στην πλειονότητα των χωρών της Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι πλήρως προετοιμασμένη για την προσφορά εναλλακτικών λύσεων στο συνταξιοδοτικό πρόβλημα των Ελλήνων.
Έχουμε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, η οποία συνοδεύεται από την εμπειρία των 40 ετών της λειτουργίας της Εταιρίας στον Κλάδο Ζωής.
Ταυτόχρονα σχεδιάζουμε προσεκτικά τόσο τα συνταξιοδοτικά μας προγράμματα (Ατομικά ή Ομαδικά), με εγγυημένες τις αξίες εξαγοράς ή του ύψους της μηνιαίας σύνταξης, όσο και τα Unit Linked προϊόντα μας, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση του αποταμιευτικού λογαριασμού του ασφαλισμένου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια στοιχεία διαφοροποιούν την εταιρία από τον ανταγωνισμό της;
Ν. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τα στοιχεία που διαφοροποιούν την Ευρωπαϊκή Πίστη από τον ανταγωνισμό της είναι οι Σταθερές Αξίες της, οι Αρχές, το Όραμα, η Χρηστή Διαχείριση, οι ξεκάθαροι Στρατηγικοί της Στόχοι, η άριστη Οργάνωσή της, η οικονομική της ευρωστία, αλλά τη μεγαλύτερη διαφορά την πραγματοποιούν οι Άνθρωποί μας, οι Εργαζόμενοι και οι Μέτοχοι, που από κοινού και από ιδρύσεως της εταιρίας δίνουν καθημερινά τη μάχη τους καταρχήν προς το συμφέρον των Ασφαλισμένων και εν συνεχεία προς το συμφέρον της ίδιας της εταιρίας.
Μάλιστα, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι, η συνοχή που χαρακτήρισε όλες αυτές τις δεκαετίες τις δομές και το μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Πίστης, όχι μόνο δεν «χαλάρωσε» την κρίση περίοδο της ύφεσης, αλλά, αντιθέτως, ενισχύθηκε και τολμώ να πω μέσα από απόλυτα συνειδητοποιημένες προσπάθειες όλων μας.
Από τον απλό εργαζόμενο έως και τα ανώτατα στελέχη της εταιρίας. Με το ίδιο πείσμα, απαράμιλλη θέληση και πνεύμα συνεργασίας θα συνεχίσουμε τα επόμενα χρόνια και είμαι πεπεισμένος ότι τα αποτελέσματά μας θα είναι ακόμη καλύτερα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς ενώ είναι υπέρμαχοι της αυστηρής εποπτείας, δυσφορούν όταν αυτή λαμβάνει «γραφειοκρατικό» χαρακτήρα. Λέγεται για παράδειγμα πως Οδηγίες όπως πχ αυτή περί προσωπικών δεδομένων (GDPR), ή αυτή περί διαμεσολάβησης (IDD), φρενάρουν τη δημιουργία νέων προϊόντων και σε κάθε περίπτωση επηρεάζουν τη λειτουργία των τμημάτων marketing. Κατά πόσο συμμερίζεστε τέτοιες απόψεις;
Ν. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ: Η θέση μας είναι ξεκάθαρη, πως όλες οι κανονιστικές και ρυθμιστικές αποφάσεις συνδράμουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιριών και αντίστοιχα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Είναι λογικό κάποιες φορές, ειδικά στην φάση της προσαρμογής, να δημιουργούνται πρόσθετες διαδικασίες ή σημεία ελέγχου, που προφανώς δυσχεραίνουν την καθημερινή δραστηριότητα ή/και σε κάποιες περιπτώσεις περιορίζουν την δημιουργικότητα. Θεωρούμε όμως ότι η προστιθέμενη αξία που προκύπτει από την διαμόρφωση ενός απόλυτα ασφαλούς πλαισίου λειτουργίας της Ιδιωτικής Ασφάλισης και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών μεσο-μακροπρόθεσμα θα έχει μόνο οφέλη.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες είναι οι νέες τάσεις που αναδύονται στην Ασφαλιστική Αγορά για το 2019;
Ν. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ: Για να μπορέσουμε να σκιαγραφήσουμε τις νέες τάσεις που αναδύονται στην Ασφαλιστική Αγορά για το 2019, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις αλλαγές που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των εξελίξεων και της ύφεσης που για μεγάλο χρονικό διάστημα χαρακτηρίζει την Ελληνική αγορά.
Το 2019 εκτιμούμε ότι η Ασφαλιστική Αγορά θα περάσει στη φάση της ανάπτυξης, μετά από μία παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, με τους ρυθμούς ανάπτυξης να εμφανίζονται με αργή αλλά σταδιακά αυξητική τάση.
Το 2019 αλλά και τα επόμενα έτη, η Ασφαλιστική Αγορά θα κληθεί να καλύψει σημαντικό μέρος της συνταξιοδοτικής απώλειας των νέων συνταξιούχων από τις νέες ρυθμίσεις των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο διευρυμένος αυτός ρόλος που η Ασφαλιστική Αγορά καλείται να διαδραματίσει στον τομέα των συντάξεων, σε συνδυασμό με τις περικοπές στις ιατροφαρμακευτικές παροχές ασφαλιστικών ταμείων, αναδεικνύουν τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης σε θέματα υγείας αλλά και αποταμίευσης.
Οι συγκεκριμένες αλλαγές εκτιμούμε ότι θα ενισχύσουν την ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα πολίτη, αυξάνοντας παράλληλα και τις απαιτήσεις των καταναλωτών προς τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, ικανών να παρέχουν τη στήριξη που χρειάζονται.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Νοσοκομειακά προγράμματα. Αναπροσαρμογές ασφαλίστρων και συνεργασία μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών και ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων
Ν. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ: Η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει προχωρήσει στη δημιουργία νέων πρωτοποριακών προγραμμάτων Υγείας, με στόχο την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών της. Παραμένουμε από τις ελάχιστες ασφαλιστικές, οι οποίες διαθέτουν ισόβια και απεριόριστα προγράμματα Υγείας, ενώ παράλληλα παρέχουμε και ετησίως ανανεούμενα προγράμματα Υγείας. Οι αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων Υγείας του Κλάδου Ζωής δεν υπερβαίνουν μεσοσταθμικά το 3% ετησίως.
Αναφορικά με τη συνεργασία μας με τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, αυτή έχει τοποθετηθεί σε νέα βάση, καθώς και τα δύο μέρη αναγνωρίζουμε ότι είμαστε συνεργάτες και όχι αντίπαλοι. Τα νοσηλευτικά ιδρύματα, αναγνωρίζοντας τις επιβαρύνσεις των νομοθετικών εξελίξεων επί των ασφαλίστρων (αύξηση του Φόρου Ασφαλίστρων) αλλά και των αποζημιώσεων (αύξηση του ΦΠΑ) που επιβαρύνουν ιδιαίτερα το κόστος της Υγείας, προχώρησαν σε διαφοροποίηση των τιμολογιακών τους πολιτικών προσφέροντας ανταγωνιστικά τιμολόγια αλλά και πακέτα νοσηλειών. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η νοσηλεία σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο μπορεί κατά κύριο λόγο να πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη των ασφαλιστικών εταιριών.

Συνένετυξη στο Αντώνη Βασιλόπουλο
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS