Πρωτοφανές - Τριπλό χαράτσι αυξημένο ως 80,14% για 1,4 εκατ. ασφαλισμένους

Πρωτοφανές - Τριπλό χαράτσι αυξημένο ως 80,14% για 1,4 εκατ. ασφαλισμένους
Τριπλό χαράτσι αυξημένο ως 80,14% για 1,4 εκατ. ασφαλισμένους
Άγριο τριπλό χαράτσι αυξημένο από 17,22%έως 80,14% καλούνται να πληρώσουν 1.400.000 αυτοαπασχολούμενοι για επικουρική ασφάλιση, αλλά και από την αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 586 στα 650 ευρώ, με τη μερίδα του λέοντος να ανήκει στους στα επιστημονικά επαγγέλματα (γατροί-δικηγόροι-μηχανικοί), επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του ΒΝ στις 18.3.2019. http://bankingnews.gr/index.php?id=414770
Για το σύνολο των 1,4 εκατ. ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών, βάση υπολογισμού είναι πλέον το 100% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος συν τις καταβλητέες εισφορές του προηγούμενου έτους, αφού από 1/1/2019 καταργήθηκε η έκπτωση 15% στη βάση υπολογισμού, που ίσχυε το 2018.
Μετά τις μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές που επέφερε ο ν.4578/2018 ξεκινούν αυτήν την περίοδο δύο σημαντικές αλλαγές που θα επιβαρύνουν σημαντικά τους ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους (τουλάχιστον το 80% αυτών που καταβάλλει την ελάχιστη εισφορά).
1. Η αύξηση του κατώτατου μισθό από 1.2.2019 στα 650 ευρώ.
Με Υπουργική Απόφαση αυξήθηκε από 1.2.2019 ο κατώτατος μισθός  στα 650€ το μήνα, από τα 586,08€ (αύξηση 11%).
Η αύξηση αυτή συμπαρασύρει και τις κατώτατες εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων.
Σημειώνουμε πως μέχρι 31.1.2019 οι εισφορές υπολογίζονται με την παλαιά κατώτατη βάση (586,08 ευρώ.), ενώ από 1.2.2019 με βάση τα 650 ευρώ.
2. Ξεκίνησε η ανάρτηση-αποστολή των ειδοποιητηρίων του ΕΤΕΑΕΠ που περιλαμβάνουν τις τρέχουσες (1ου και 2ου 2019) και τις αναδρομικές εισφορές (2017 και 2018).
Οι αναδρομικές εισφορές αφορούν τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ (νομικούς, μηχανικούς, υγειονομικούς) και άλλες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών, (αρτοποιούς, χημικούς, βενζινοπώλες κλπ.).
Μετά τις τροποποιήσεις του ν.4578/2018 οι εισφορές αυτές είναι πάγια ποσά, δηλαδή υπολογιζόμενα με βάση τον κατώτατο μισθό.
Παράλληλα οι αναδρομικές εισφορές που με ευθύνη του ΕΤΕΑΕΠ δεν έχουν εισπραχθεί, επιβάλλονται σε 36 δόσεις.
Έτσι οι ασφαλισμένοι θα λάβουν ειδοποιητήρια ως εξής:  Οι μεν δικηγόροι (πλην Αθηνών), αρτοποιοί, βενζινοπώλες κλπ θα λάβουν ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 72,80 ευρώ το μήνα (τακτική εισφορά και αναδρομική), οι υγειονομικοί ειδοποιητήριο 41,63 ευρώ και  οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι (Μηχανικοί, Δικηγόροι Αθηνών, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί Επιμελητές) θα λάβουν ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ 114,43 ευρώ το μήνα (τακτική εισφορά και αναδρομική).
3. Το Σαββατοκύριακο 23-24/2/2019 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια Ιανουαρίου 2019, με χορήγηση προθεσμίας πληρωμής μόνον 4 εργασίμων ημερών.
Από την πρώτη επισκόπηση της ανάρτησης διαπιστώθηκε σωρεία προβλημάτων, ενώ οι επιστημονικοί σύλλογοι έγιναν δέκτες πολλών παραπόνων.
Τα προβλήματα εντοπίστηκαν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Σε ειδοποιητήρια στα οποία δεν υπήρχε το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα 2017. 
Στις περιπτώσεις αυτές το ειδοποιητήριο εξάγει ελάχιστη εισφορά, ενώ σε περίπτωση που το εισόδημα (μαζί με τις εισφορές) θα έπρεπε να αποδώσει μεγαλύτερη της ελαχίστης εισφορά, τότε αναμένεται στο επόμενο ή στα επόμενα ειδοποιητήρια. Και σε ειδοποιητήρια εμμίσθων δικηγόρων, μηχανικών κλπ., χωρίς εισόδημα ή με διακοπή στη Δ.Ο.Υ., με επιβολή ελάχιστης εισφοράς. Σε χιλιάδες περιπτώσεις εμμίσθων δικηγόρων και άλλων ασφαλισμένων, μηχανικών κλπ. το σύστημα, για άγνωστους λόγους, δεν έβλεπε το εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών (το οποίο όμως κατέχει ο ΕΦΚΑ από τις ΑΠΔ και την εκκαθάριση 2017) και επέβαλε ελάχιστη εισφορά ή αυτούς που ασκούν αποκλειστικά έμμισθη.
4. Μεγάλη μείωση εισοδημάτων για όσους αμείβονται με Τίτλους Κτήσης (απόδειξη δάπάνης.
Το όριο για όσους αμείβονται με τίτλους κτήσης είναι 10.000 ευρώ τον χρόνο.
Όσοι αμείβονται με τίτλους κτήσης θα καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές ύψους 20,28% (13,33% στον ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και 6,95% στον ΕΟΠΠΥ για υγειονομική περίθαλψη).
Οι εισφορές αυτές βαρύνουν τον αμειβόμενο με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον εκδότη του παραστατικού και υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού που εκδίδεται αφού αφαιρεθούν ο φόρος (20%) και το τέλος χαρτοσήμου (3,6%).
Για παράδειγμα αν κάποιος εργαζόμενος πρόκειται να λάβει αμοιβή 1000 ευρώ θα παρακρατηθούν 236 ευρώ για φόρο και χαρτόσημο.
Στα 764 ευρώ που μένουν οι εισφορές 20,28% αντιστοιχούν σε 154,94 ευρώ κάτι που σημαίνει πως το καθαρό ποσό που θα εισπράξει ο εργαζόμενος είναι 609 ευρώ.
Προκειμένου να παταχθεί μια πρακτική απασχόλησης μισθωτών με αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης αποκλείονται στην πράξη όλοι οι περιστασιακά απασχολούμενοι.
Αφορά δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, συνταξιούχους ή άνεργους οι οποίοι απασχολούνται περιστασιακά ως αξιολογητές, ελεγκτές των δράσεων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Νόμου ή ως εισηγητές σεμιναρίων.
Η πλειοψηφία του μεγάλου αριθμού των αξιολογητών και ελεγκτών είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS