Για όλα τα βαλάντια 6 νέα προγράμματα υγείας προσφέρουν από το 2019 Ευρωπαϊκή Πίστη, ΜΙΝΕΤΤΑ, Interlife, Interamerican

Για όλα τα βαλάντια 6 νέα προγράμματα υγείας προσφέρουν από το 2019 Ευρωπαϊκή Πίστη, ΜΙΝΕΤΤΑ, Interlife, Interamerican
Νέα προγράμματα για όλα τα βαλάντια
Οι τέσσερις εταιρίες παρέχουν νοσοκομειακές καλύψεις όσον αφορά το σύστημα υγείας, με ευέλικτα πακέτα ασφάλισης και αρκετές ιδιαιτερότητες στο κάθε πρόγραμμα, για εξατομικευμένη ασφάλιση υγείας με σύνθετες καλύψεις.

Τα Family Plus -  Health Plan της Ευρωπαϊκής Πίστης

Η Ευρωπαϊκή Πίστη προσφέρει τα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα Family Plus και Health Plan, τα οποία έχουν ως στόχο δίνουν στους ασφαλισμένους πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Βασικά χαρακτηριστικά τόσο του Health Plan όσο και του Family Plus, είναι η πληρότητα των παροχών και η ελευθερία στην επιλογή των καλύψεων σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, αλλά και σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες των ασφαλισμένων.
Πολύ σημαντικές παροχές είναι η κάλυψη για θεραπείες που δεν χρήζουν νοσηλείας και επεμβατικές διαγνωστικές πράξεις, η επιλογή θέσης νοσηλείας και εκπιπτόμενου ποσού, αλλά και το πλήθος των συμβεβλημένων και ειδικά συμβεβλημένων νοσοκομείων.
Τα προγράμματα αυτά, έχουν ιδιαίτερα προσιτό κόστος. Ειδικά το Family Plus μπορεί να αποκτηθεί από μια τετραμελή οικογένεια, καταβάλλοντας ασφάλιστρα που αντιστοιχούν σε δύο άτομα, ενώ παρέχεται και ατομικά.
Τόσο το Health Plan όσο και το Family Plus, ανήκουν στο Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας, που έχει δημιουργήσει αποκλειστικά η Ευρωπαϊκή Πίστη και που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχών, σχεδιασμένο για την αποτροπή των οικονομικών συνεπειών που επιφέρει ένα πρόβλημα υγείας.

Το Top Plus της ΜΙΝΕΤΤΑ

Πρόκειται για νέο νοσοκομειακό πρόγραμμα που έρχεται να δώσει λύση στις σημερινές ανάγκες για ουσιαστική και ολοκληρωμένη κάλυψη της υγείας μας σε πολύ προσιτό κόστος. Το νέο νοσοκομειακό πρόγραμμα ασφάλισης Top Plus αφορά άτομα ηλικίας από 1 μηνός έως 65 ετών. Αποτελεί ένα «πλούσιο» σε παροχές πρόγραμμα με ιδιαίτερα προσιτό και ανταγωνιστικό ασφάλιστρο παρέχοντας πλήθος καλύψεων και παροχών όπως (ενδεικτικά):
-    Δωρεάν ασφάλιση νεογέννητου για 1 έτος
-    Εναλλακτικές Θεραπείες (βελονισμό – ομοιοπαθητική)
-    Επίδομα τοκετού και κάλυψη επιπλοκών τοκετού, με όριο 10πλασιο του προβλεπόμενου επιδόματος τοκετού
-    Μηδενική οικονομική επιβάρυνση σε σοβαρές ασθένειες – τα εκπιπτόμενα ποσά δεν εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις
-    Έκπτωση έως και 20% στα ασφάλιστρα των παιδιών, εφόσον ασφαλίζονται ταυτόχρονα ο ένας ή και οι δύο γονείς. Έκπτωση 5% στα ασφάλιστρα όσων διαμένουν εκτός Νομού Αττικής
-    Αποκλειστική Νοσοκόμο για 3 βάρδιες με ανώτατο όριο 200 € το 24ωρο και μέχρι τα είκοσι (20) 24ωρα
-    Περίθαλψη σε ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο και αξιόπιστο δίκτυο συνεργαζόμενων νοσοκομείων αλλά και σε οποιοδήποτε νοσοκομείο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με 100% κάλυψη στην Ευρώπη
-    Διευρυμένη κάλυψη για check-up, δωρεάν κολονοσκόπηση και γαστροσκόπηση, έξοδα λογοθεραπείας – εργοθεραπείας, κάλυψη αμοιβής ψυχολόγου κ.ά.
-    Δείτε αναλυτικά τις παροχές εδώ https://www.minetta.gr/admin/dsContent/UserData/CommonFiles/TOP%20PLUS_28.09.2018.pdf

Το OPTIMUM της INTERLIFE

Είναι πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης της INTERLIFE Ασφαλιστικής για τις ανάγκες των ασφαλιζομένων για αναβαθμισμένες και ουσιαστικές παροχές.
Το νέο Πρόγραμμα εξασφαλίζει πλήρη Νοσοκομειακή Περίθαλψη σε περίπτωση Ασθένειας ή Ατυχήματος καλύπτοντας τα έξοδα νοσηλείας έως 500.000€ ετησίως στα συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, ενώ ο ασφαλιζόμενος διατηρεί και το δικαίωμα να επιλέξει το Νοσοκομείο που επιθυμεί για τη νοσηλεία του.
Ο ασφαλιζόμενος κατά τη νοσηλεία του εξασφαλίζει το κόστος δωματίου και τροφής, παραμονής σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, Αποκλειστικής Νοσοκόμας, Χρήσης Χειρουργείου και Νάρκωσης, Υγειονομικού Υλικού, Φαρμάκων, Μικροβιολογικών Αναλύσεων, Ιατρικών και Απεικονιστικών Εξετάσεων, τις αμοιβές Χειρουργών, Αναισθησιολόγων και Θεραπόντων Ιατρών κ.α.
Το Υγεία OPTIMUM καλύπτει το σύνολο των εξόδων και για Επεμβάσεις χωρίς διανυκτέρευση, Χημειοθεραπείες, Ακτινοβολίες και Ραδιοθεραπείες, Προληπτική Μαστεκτομή και Αποκατάσταση Μαστών, Ρομποτική Χειρουργική, Συγγενείς Παθήσεις, Έξοδα Επείγοντος ή Έκτακτου Περιστατικού, Έξοδα Πριν και Μετά τη Νοσηλεία και Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, το Πρόγραμμα διαθέτει 24ωρο Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο 365 ημέρες τον χρόνο, ενώ το τηλέφωνό του αναγράφεται στην κάρτα MyHealthCard που συνοδεύει το συμβόλαιο.

Το bewell της INTERAMERICAN

Με το νέο Σύστημα Υγείας «bewell», η INTERAMERICAN προσφέρει μια μοναδική δυνατότητα ειδικότερων ασφαλιστικών επιλογών προσιτού κόστους, αποσπασματικά και με εξατομικευμένη προσέγγιση.
Χαρακτηριστική είναι η κάλυψη νοσηλείας μόνο από ατύχημα, που περιλαμβάνεται στους έξι τομείς ανάπτυξης του Συστήματος, η οποία παρέχεται και αποκλειστικά, χωρίς συνδυασμούς.
Οι άλλοι πέντε στη σύνθεση του «bewell» είναι: ιατροί και διαγνωστικές εξετάσεις, επείγοντα περιστατικά, επιδόματα υγείας, νοσηλεία από ασθένεια και ατύχημα, φάρμακα. Ειδικότερα η ασφάλιση νοσηλείας μόνο από ατύχημα είναι το πρώτο σχετικό πρόγραμμα κάλυψης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως ηλικιακά -παιδιά και νέους έως 30 ετών που εκτίθενται περισσότερο σε κινδύνους ατυχήματος, καθώς και ενηλίκους που ασκούν επικίνδυνα τεχνικά επαγγέλματα ή έχουν επιβαρυμένη υγεία και δεν είναι ασφαλίσιμοι πλήρως και για ασθένεια.
Η νοσηλεία μόνο από ατύχημα ασφαλίζεται με ανώτατο όριο τις 20.000 ευρώ, στο πλήρες δίκτυο των νοσοκομείων του Συστήματος Υγείας «bewell» (για νοσηλεία σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδος, στο εξωτερικό, στα μη συνεργαζόμενα με την εταιρεία ιδιωτικά νοσοκομεία και βέβαια, στα 32 συνεργαζόμενα).
Η συγκεκριμένη ασφάλιση περιλαμβάνει και Άμεση Ιατρική Βοήθεια INTERAMERICAN (υγειονομική διακομιδή και συμβουλευτική), καθώς και διαχείριση επειγόντων περιστατικών.
Το ασφάλιστρο για νοσηλεία μόνο από ατύχημα για μια οικογένεια νέου ζεύγους 35-40 ετών με παιδί 5 ετών, ενδεικτικά, είναι μόλις 17,9 ευρώ μηνιαίως.
Επίσης, προβλέπει ασφαλιστική κάλυψη ατυχήματος και σε πιο σύνθετη ασφάλιση για νοσηλεία, που περιλαμβάνει και ασθένεια. Η κάλυψη αυτή παρέχεται 100% και υπό την προϋπόθεση της χρήσης και άλλου ασφαλιστικού φορέα, δημοσίου ή ιδιωτικού.
Σε κάθε περίπτωση, το «bewell» χαρακτηρίζεται από την απεριόριστη ευελιξία ασφάλισης που παρέχει. 
Σχετικά με τα ατυχήματα, επισημαίνονται οι υψηλοί δείκτες στη χώρα μας, τόσο στις παιδικές ηλικίες όσο και σε ηλικιωμένους -με σημαντικό κίνδυνο ατυχημάτων και μέσα στο σπίτι- ενώ μεγάλος είναι και ο αριθμός των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα. Μόνο από τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία στην Επιθεώρηση Εργασίας και ειδικότερα για τα ατυχήματα σε οικονομικές δραστηριότητες – εργασία, διαπιστώνεται συνεχής αυξητική τάση των ατυχημάτων, με 8,7% αύξηση και κατά την περίοδο 2016-2017. Η ηλικιακή ομάδα που παρουσιάζει τον υψηλότερο δείκτη αύξησης είναι αυτή των 15-24 ετών. Εξάλλου, ο υψηλός κίνδυνος των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας υπογραμμίζεται από τους καταγεγραμμένους 12.774 τραυματίες κατά το 2017 (στοιχεία Ελληνικής Αστυνομίας), που κατά πλειονότητα έχουν νοσηλευθεί.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS