Κατά του διαδόχου νόμου Κατσέλη οι δικηγόροι: Μονομερής διαβούλευση με ανισότιμη συμμετοχή

Κατά του διαδόχου νόμου Κατσέλη οι δικηγόροι: Μονομερής διαβούλευση με ανισότιμη συμμετοχή
«Η προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση για την προστασία πρώτης κατοικίας από την Κυβέρνηση δεν έχει τύχει επαρκούς θεσμικής διαβούλευσης», επισημαίνει
Κατά του διάδοχου νόμου Κατσέλη, τάσσεται η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, η οποία συνήλθε στην Αθήνα υπό τον πρόεδρο της Δημήτρη Βερβεσό.
«Η προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση για την προστασία πρώτης κατοικίας από την Κυβέρνηση δεν έχει τύχει επαρκούς θεσμικής διαβούλευσης, με την ισότιμη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.
Η μονομερής διαβούλευση με την πλευρά των τραπεζών υπονομεύει την αντικειμενικότητα της νομοπαραγωγικής διαδικασίας, και θέτει εύλογα ερωτηματικά για το αποτέλεσμα αυτής.», σημειώνει η συντονιστική επιτροπή. 
«Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας υπερχρεωμένων προσώπων (Νόμος Κατσέλη, ν. 3869/2010) προσέφερε, μέχρι σήμερα, παρά τις όποιες μνημονιακού χαρακτήρα τροποποιήσεις που υπέστη, λυσιτελή προστασία σε οικονομικώς αδυνατούντα πρόσωπα και ανταποκρίθηκε στο εύλογο κοινωνικό αίτημα για την προστασία της πρώτης κατοικίας» αναφέρει η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Επί του ζητήματος προτείνει τα ακόλουθα:

- Να παραμείνουν τα όρια προστασίας όπως προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
- Το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν πρέπει να καταλαμβάνει εκκρεμείς υποθέσεις.
- Όποιες διαφορές προκύπτουν μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών, υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο, πρέπει να επιλύονται είτε δικαστικά, με προσφυγή στον φυσικό δικαστή, είτε με προσφυγή σε διαιτητική επίλυση της διαφοράς.
 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS