ΟΟΣΑ: Επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης στο 3,3% το 2019 και στο 3,4% το 2020 - Αποδυνάμωση της οικονομίας της ευρωζώνης

ΟΟΣΑ: Επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης στο 3,3% το 2019 και στο 3,4% το 2020 - Αποδυνάμωση της οικονομίας της ευρωζώνης
Στην ενδιάμεση έκθεση του ΟΟΣΑ για το οικονομικό outlook κάνει λόγο σημαντική υποβάθμιση των προβλέψεων για την οικονομία της ευρωζώνης
Επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης το 2019 και 2020 αλλά και σημαντική αποδυνάμωση της οικονομίας της ευρωζώνης «βλέπει» ο ΟΟΣΑ στην ενδιάμεση έκθεση για το οικονομικό outlook.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ, η παγκόσμια ανάπτυξη θα αναπτυχθεί κατά 3,3% το 2019 και κατά 3,4% το 2020.
Ωστόσο, ο Οργανισμός προχωρά και σε σημαντικά υποβάθμιση των προβλέψεων και τις οικονομίες της ευρωζώνης -κυρίως τη Γερμανία και την Ιταλία- αλλά και για το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Τουρκία.
Ειδικά για την οικονομία της ευρωζώνης, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι ανάπτυξη 1% το 2019 και 1,2% το 2020.Ο οικονομική επιβράδυνση σε Κίνα και Ευρώπη αλ΄λα κια αποδυνάμωση του παγκόσμιου εμπορίου, είναι -σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ- οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη παγκόσμια οικονομία.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, περαιτέρω περιορισμοί στο εμπόριο και πολιτική αβεβαιότητα θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την παγκόσμια ανάπτυξη.
«Η παγκόσμια οικονομία έρχεται αντιμέτωπη με όλο και πιο σοβαρούς αρνητικούς παράγοντες» επισημαίνει ο επικεφαλής οικονομολόγος, Laurence Boone, και συμπληρώνει: «μια απότομη επιβράδυνση σε οποιαδήποτε από τις μεγάλες περιφέρειες θα μπορούσε να εκτροχιάσει την δραστηριότητα παγκοσμίως, ειδικά εάν εξαπλωθεί στις χρηματοοικονομικές αγορές.
Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εντείνουν τον πολυμερή διάλογο για τον περιορισμό των κινδύνων και τον συντονισμό των δράσεων πολιτικής για την αποφυγή περαιτέρω ύφεσης».
Παράλληλα, ο ΟΟΣΑ ζητά από τις κεντρικές τράπεζες να συνεχίζουν να στηρίζουν την οικονομία.
Ωστόσο, τονίζει ότι από μόνη της η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την επιβράδυνση στην Ευρώπη ή να βελτιώσει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.
Ένα νέο πακέτο δημοσιονομικών κινήτρων στις ευρωπαϊκές χώρες με χαμηλό χρέος σε συνδυασμό με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης θα ενισχύσει το momentum της οικονομικής ανάκαμψης, θα δώσει ώθηση στην παραγωγικότητα και θα τονώσει τη μεσοπρόθεσμη αύξηση των μισθών.

Οι εμπορικές εντάσεις και αβεβαιότητα πολιτικής επηρεάζουν την εμπιστοσύνη


Η επιβράδυνση της πιστωτικής ανάπτυξης ενδέχεται να αποδυναμώσουν περαιτέρω την ευρωζώνη


Τα επίπεδα χρέους διαφέρουν μεταξύ των χωρών αλλά η τάση ανάπτυξης είναι χαμηλή στις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS